Czterech chętnych na stanowisko prezesa Wodociągów. Wkrótce – rozmowy kwalifikacyjne

2022-01-14 10:22:08 (ost. akt: 2022-01-15 09:47:34)
Kto zastąpi Jerzego Bierega?

Kto zastąpi Jerzego Bierega?

Autor zdjęcia: materiały nadesłane

Jest kilku chętnych, by zostać prezesem Iławskich Wodociągów, miejskiej spółki z o. o. Rozmowy kwalifikacyjne już w poniedziałek (17 stycznia). Poprzedni prezes został odwołany, bo nie dopilnował uzyskania odpowiednich dokumentów.
Przypomnijmy bieg wydarzeń:

Sprawę odwołania wyjaśniał radnym burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski jeszcze na grudniowej sesji rady miasta. Mówił wówczas, że przyczyną odwołania przez radę nadzorczą Iławskich Wodociągów sp. z o. o. jej prezesa Jerzego Bierega było to, że podstawowy dokument, który reguluje działalność spółki, nie został uzyskany.

Chodzi o pozwolenie wodno-prawne od Wód Polskich na usługę dotyczącą poboru wody podziemnej oraz odprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych. Ten dokument obowiązywał do grudnia 2020 r. – Niestety, procedura się przedłużyła – mówi Dawid Kopaczewski. – Otrzymałem też komplet korespondencji między spółką a Wodami Polskimi. Dochodziło do tego, że pisma były błędnie przygotowywane, odpowiedzi wysyłane po terminie. Dokumenty podpisywane przez osobę, która do tego nie była upoważniona – informował burmistrz Iławy. – Jako że nie było odpowiedniego nadzoru prezesa nad tą sprawą, rada nadzorcza zdecydowała o odwołaniu pana prezesa – komentował, uspokajając jednocześnie zgromadzonych na sesji radnych, a także mieszkańców, że nie ma żadnego zagrożenia w prawidłowym doprowadzaniu wody do mieszkań czy odprowadzaniu ścieków.W oficjalnym komunikacie rady nadzorczej, pod którym podpisała się jej przewodnicząca Aleksandra Koźlińska, czytamy:
"Z dniem 3 grudnia 2021 r. rada nadzorcza spółki IW sp. z o.o. odwołała z funkcji prezesa Pana Jerzego Bierega. Przyczyną odwołania, było nieuzyskanie wbrew wymogom określonym w art. 389 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – pobór wody podziemnej oraz pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie ścieków popłucznych do wód powierzchniowych. To w obowiązku prezesa spółki było uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych koniecznych do prowadzenia zadań spółki. W wyniku rażących zaniedbań oraz bezczynności, spółka została narażona na szkodę, której wysokość wylicza się, stosownie do treści art. 281 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy prawo wodne".


Teoretycznie istniała możliwość podwyższenia opłaty za wodę i ścieki, wówczas to mieszkańcy ponieśliby koszt błędu popełnionego przez zarządzającego Wodociągami. Jednak burmistrz zapewnia, że miasto robi wszystko – negocjując z Wodami Polskimi, by ta opłata nie została na miasto nałożona. A nawet jeśli – to nie będzie miała ona wpływu na miesięczne opłaty za pobór wody. W dłuższym rozrachunku, jeśli mowa o kosztach rocznych funkcjonowania spółki – ten dodatkowy koszt musiałby zostać ujęty i miałby pewnie wpływ na kolejny okres oraz ustalenie taryfy.


Już w grudniu burmistrz zapowiadał, że wybór następcy prezesa nastąpi w drodze konkursu. A ten ogłoszono 20 grudnia. Tymczasem sprawy spółki prowadzi prokurent.


Wpłynęły cztery oferty


Komisja, która rozstrzygała złożone oferty, poinformowała o wpłynięciu czterech propozycji. Wszystkie cztery osoby przeszły sito oceny formalnej. Oznacza to, że w poniedziałek, 17 stycznia, zostaną z nimi przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. W tym gronie znajduje się jedna kobieta i trzech mężczyzn. Trzy osoby są z Iławy, jedna – spoza. Wszystkie posiadają odpowiednie kwalifikacje, w tym doświadczenie. Nowego prezesa lub panią prezes wybierze komisja składająca się z rady nadzorczej spółki, burmistrza i jego zastępcy oraz dwóch przedstawicieli rady miejskiej. – Poprzednie konkursy tez rozpisywałem w taki sposób transparentny, by nie decydować jednoosobowo – dodaje burmistrz Kopaczewski.

Rozstrzygnięcie już wkrótce.

Jerzy Biereg został pełniącym obowiązki prezesa spółki miejskiej Iławskie Wodociągi w 2016 r., zastępując na tym stanowisku Andrzeja Kolasińskiego.
Został odwołany z początkiem grudnia 2021 r.


Edyta Kocyła-Pawłowska
e.kocyla@gazetaolsztynska.pl


2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5