Ruszyła akcja „Biała Wstążka”, także w powiecie iławskim

2019-11-28 13:22:56 (ost. akt: 2019-11-28 13:53:26)

Autor zdjęcia: archiwum

Akcja „Biała Wstążka” już ruszyła. Jest to największa na świecie kampania, mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Włączyły się w nią także instytucje z powiatu iławskiego.
Akcja „Biała Wstążka” rozpoczyna się każdego roku na przełomie listopada i grudnia. W tym czasie na całym świecie odbywają się akcje związane z kampanią przeciwko przemocy wobec kobiet.

Akcja jest wynikiem wydarzenia z 6 grudnia 1989 roku, kiedy w Montrealu mężczyzna zamordował na politechnice 14 kobiet a 13 ranił, twierdząc, że sam nie skończył studiów technicznych, ponieważ to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni.

Dwa lata później, w 1991 roku, kanadyjscy mężczyźni postanowili, że włączą się w akcję walki z przemocą wobec kobiet; jako symbol tej akcji wybrali białą wstążkę, znak niewinności, mówiący o tym, że „my, mężczyźni, sami nie będziemy sprawcami przemocy i będziemy przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy: fizycznej, psychicznej i seksualnej stosowanej wobec kobiet”.

W przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 000 mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę, podczas gdy wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet. Noszenie białej wstążki ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

Szczególnym przejawem przemocy wobec kobiet jest sytuacja, gdy stają się one ofiarami przemocy w rodzinie. Jedną z form pomocy jest procedura „Niebieskiej Karty”, którą wszcząć może policja, przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty i ochrony zdrowia.

Do kampanii "Biała Wstążka" włączyły się również instytucje z powiatu iławskiego, które u siebie organizują akcję "Otwarte Drzwi". Informacji a także pomocy można szukać w:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie/ GKRPA
7 grudnia 2019 r godz. 9.00-13.00;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie
7 grudnia 2019 r. godz. 11.00-13.00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie
7 grudnia 2019 r. godz. 10.00-14.00
Zajęcia profilaktyczne w szkołach

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu
7 grudnia 2019 r. godz. 10.00-13.00
Zajęcia plastyczne pt. „Przemoc”;

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie
7 grudnia 2019 r. godz. 9.00-13.00
Udzielanie porad socjalnych dla osób doświadczających przemocy;

Urząd Miasta Iława – Ośrodek Psychoedukacji Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie, Komenda Powiatowa Policji w Iławie
7 grudnia 2019 r. godz. 10.00-12.00

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Kisielice
7 grudnia 2019 r. godz. 10.00-14.00
Dyżur pracownika socjalnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach oraz policjanta z Posterunku Policji w Kisielicach.
Możliwość ustalenia konsultacji radcy prawnego, psychologa oraz specjalisty psychoterapii uzależnień w Punkcie Konsultacyjno-Terapeutycznym przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kisielicach.
Poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Upowszechnianie informacji dotyczących Otwartych Drzwi na portalu informacyjnym Gminy Kisielice, plakatach umieszczonych na lokalnych tablicach informacyjnych.

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5