Zainwestują ponad 3 mln zł

2022-11-21 13:57:10(ost. akt: 2022-11-21 14:01:08)

Autor zdjęcia: warmia.mazury.pl

Przedstawiciele samorządu województwa podpisali osiem pierwszych umów na dofinansowanie projektów usprawniających gospodarkę wodno-ściekową.
Pieniądze zostaną przeznaczone na budowę lub modernizację oczyszczalni ścieków, ujęć wody i stacji uzdatniania wody, systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę.

Inwestycje w infrastrukturę wodną i kanalizacyjną zawsze miały priorytetowe znaczenie dla samorządów lokalnych, a nabory wniosków na tego typu operacje cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem — przyznaje Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. — Do tej pory w województwie warmińsko-mazurskim w ramach PROW 2014-2020 odbyły się dwa nabory wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. W pierwszym naborze z 2016 roku dofinansowaniem objęto 25 inwestycji na kwotę blisko 35 mln zł. W ramach drugiego naboru z 2019 roku wsparcie otrzymało natomiast 67 operacji na kwotę 73 mln zł.

Obecny limit środków dla województwa warmińsko-mazurskiego to prawie 115 mln zł, a potrzeby zgłoszone w ramach ostatniego naboru wniosków przekroczyły 224 mln zł.

Pierwszych osiem umów to łączna kwota wynosząca ponad 22 mln zł. Dla pozostałych operacji przedłużył się proces oceny i uzupełniania wniosków - umowy podpisane będą w późniejszym terminie.

Przyznane dofinansowanie:
* gmina Budry: budowa i modernizacja infrastruktury wodnokanalizacyjnej (3, 24 mln zł),
* gmina Orzysz: budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Ublik (2,14 mln zł),
* Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gołdapi: przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Babkach oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Pogorzelach wraz ze zrzutem ścieków kolektorem tłocznym w Babkach oraz budowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Wielkich - Siedlisko (3,04 mln zł),
* gmina Grunwald: rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Stębarku - etap II oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Kiersztanowie (2,43 mln zł),
* gmina Janowiec Kościelny: modernizacja oczyszczalni ścieków w Kucach (2,6 mln zł),
* gmina Purda: poprawa gospodarki wodno-ściekowej - etap I: Trękusek, Nowa Kaletka, Nerwik (2,48 mln zł),
- gmina Mrągowo: przebudowa stacji uzdatniania wody w Gązwie, Grabowie, Gronowie i Użrankach oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bagienicach oraz Nowych Bagienicach (3,7 mln zł),
* gmina Ostróda: rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś Mała (2,63 mln zł).

warmia.mazury.pl

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5