Miliony na boisko, drogi i wodociągi

2022-06-08 22:22:58(ost. akt: 2022-06-10 11:01:54)
W ramach kolejnego rozdania pieniędzy z Polskiego Ładu do gminy Gołdap i powiatu gołdapskiego trafi łącznie ponad 26,5 mln zł. Dzięki tym pieniądzom uda się zrealizować kilka ważnych dla mieszkańców inwestycji.
Gmina Gołdap otrzymała dofinansowanie dwóch projektów.

Pierwsze przedsięwzięcie obejmuje budowę boiska piłkarskiego położonego w strefie B ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Gołdap. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie płyty o nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni ok. 7 840 mkw., bieżni 2-torowej ze skocznią w dal, kabiny dla zawodników i pomocy medycznej oraz roboty towarzyszące m.in. zamontowanie piłkochwytów, oświetlenia, wykonanie drenażu czy dostawie trybun o lekkiej konstrukcji na min. 144 osoby. Zadanie zostanie wykonane w trybie zaprojektuj i wybuduj.

W wyniku przebudowy i wymiany nawierzchni znacząco poprawią się warunki treningowe oraz wzrośnie konkurencyjność gołdapskiej bazy sportowej. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę funkcji towarzyszących działalności uzdrowiskowej, które stanowią nowe formy usług w turystyce uzdrowiskowej.
Szacowana wartość całej inwestycji to 5,1 mln zł, a pozyskana dotacja stanowi 98% tej kwoty. Gmina zobowiązana jest pokryć wkład własny, który wynosi zaledwie 102 tys. zł. Planowany termin wykonania nowego boiska to 30 listopada 2023 roku.

Drugie przedsięwzięcie dotyczy budowy sieci wodociągowej o dł. ok. 21,9 km oraz pompowni wody. Inwestycja zakłada wyłączenie z eksploatacji jednego ujęcia wody ponieważ stan techniczny budynku hydroforni oraz infrastruktury jest zły, występują trudności z utrzymaniem właściwych parametrów wody. Wszyscy odbiorcy zostaną przełączeni do nowo wybudowanej sieci wodociągowej. W ramach realizacji inwestycji, do tej pory wykonany został jedynie odcinek w miejscowości Niedrzwica.

Budowa pompowni wody jako integralna część inwestycji, związana jest z koniecznością podniesienia ciśnienia wody i zwiększenia wydajności w hydrantach, aby spełnić wymogi przeciwpożarowe na terenie SSSE. Inwestycja ta jest także ściśle związana z wodociągiem Bałupiany - Pietraszki, do którego będzie również tłoczyć wodę.

Szacowana wartość tej inwestycji to niespełna 10,166 mln zł, a pozyskane środki stanowią 95% tej wartości. Gmina zobowiązana jest do wniesienia wkładu własnego kwocie nieco ponad 508 tys. zł.

Z kolei powiat gołdapski otrzymał 12 mln zł dofinansowania na modernizację dróg powiatowych o łącznej długości około 20 km. Dzięki pozyskanym pieniądzom prace prowadzone będą na odcinkach Jagiele-Żabin, DK65-Babki-Żelazki, od skrzyżowania z drogą powiatową 1879N-Kowalki-Rudzie, od skrzyżowania z drogą powiatową 1734N-Lisy-Mieczkówka-Kierzki, a także w miejscowości Boćwiński Młyn. Jak przyznają powiatowi samorządowcy, to zastrzyk finansowy i realizacja inwestycji, na które z racji skromnego budżetu nie mogli sobie wcześniej pozwolić.

Łącznie wszystkie samorządy z powiatu gołdapskiego - gminy Gołdap, Dubeninki i Banie Mazurskie oraz samorząd powiatowy, z nowego podziału pieniędzy w ramach Polskiego ładu otrzymały ponad 33 mln zł!

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5