Posiłki przygotowywane są na miejscu. Żołnierzy wspiera psycholog i kapelan

2021-10-27 16:27:04 (ost. akt: 2021-10-27 17:07:15)

Autor zdjęcia: Fb/15. Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy

Od ponad dwóch miesięcy żołnierze wszystkich pododdziałów 15.Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego z Gołdapi i Elbląga realizują niełatwe zadania na wschodniej granicy Polski, polegające na wsparciu funkcjonariuszy Straży Granicznej w ochronie nienaruszalności granicy RP.
Od kilku tygodni wojsko wspiera w działaniach na naszej wschodniej granicy Straż Graniczną. W działaniach tych biorą udział m.in. żołnierze 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego. Jak przebiega ich służba na granicy?

Krótkie podsumowanie ostatnich tygodni pojawiło się na oficjalnym facebookowym profilu Pułku.

Żołnierze 15.pplot wkładają bardzo duży wysiłek oraz wykazują ogromne zaangażowanie w wykonywanie obowiązków, co jest doceniane przez przełożonych i dowódców wszystkich szczebli z Dowódcą Pułku na czele. Działające na miejscu organy przedstawicielskie wszystkich korpusów osobowych na bieżąco zbierają informacje dotyczące potrzeb i problemów wynikających z realizacją zadań w trudnym, przygodnym terenie. Sztab pułku po analizie problemów niezwłocznie wdraża rozwiązania mające na celu zabezpieczenie i ciągłe podnoszenie poziomu jakości warunków trudnej i odpowiedzialnej służby na granicy RP. Powyższe działania znalazły bezpośrednie odzwierciedlenie w sposobie zakwaterowania oraz jakości wyżywienia, które efektywnie realizowane jest przez żołnierzy wydzielonych z batalionu logistycznego. Posiłki są przygotowywane w miejscu dyslokacji pododdziałów przy wsparciu macierzystego wojskowego oddziału gospodarczego.
W działalność stanów osobowych wydzielonych z 15.pplot zaangażowany jest nie tylko ksiądz kapelan oraz psycholog, których obecność ma na celu rozwiązywanie problemów i wsparcie dla żołnierzy w niełatwych zadaniach, ale systematycznie żołnierzy odwiedzają dowódcy i starszy podoficer dowództwa pułku. Poprawa systemu rotacji poprzez jej skrócenie i dostosowanie do warunków pory roku realizowana w porozumieniu z żołnierzami uwzględnia oczekiwania także ich najbliższych, którzy nie muszą martwić się o bezpieczeństwo żołnierzy. Nasze wsparcie Straży Granicznej jest jednoznacznym wyrazem Służby Ojczyźnie.

Fot. Fb/15. Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy

Fot. Fb/15. Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5