Samorządowcy z Mazur współpracują w zakresie muzealnictwa z uniwersytetem w Krakowie

2023-11-02 09:49:58(ost. akt: 2023-11-02 09:57:57)

Autor zdjęcia: Fot. SWJM 2020

Samorządowcy i muzealnicy obszaru Wielkich Jezior Mazurskich nawiązali szerszą współpracę z instytucjami naukowymi i muzealnymi w Krakowie. 25 października podpisali porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz uczestniczyli w moderowanych przez kadrę Muzeum Krakowa warsztatach rozwoju sieci obiektów muzealnych.
Samorządowcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 uczestniczyli w wizycie studialnej w Krakowie.

Pierwszym celem wizyty było sformalizowanie współpracy z Uniwersytetem Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Od kilku lat studenci i kadra naukowa tej instytucji prowadzą badania i działania mające na celu zachowanie wspomnień i historii osób mieszkających na terenie Gminy Mikołajki. Działania te, wraz z dodatkowymi elementami w formie warsztatów, szkoleń i wydarzeń mają być od teraz rozszerzone na pozostały obszar Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

- Od kilku lat prowadzimy wspólne działania, których celem jest między innymi tworzenie projektów o szerszym niż gminny zasięg. Są to inicjatywy z różnych obszarów, w tym dotyczące dziedzictwa, turystyki i historii regionu – mówił Piotr Jakubowski, przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia, burmistrz Mikołajek.

- Współpraca z kadrą naukową i studentami pozwoli nam na lepsze korzystanie z dziedzictwa regionu, oraz co istotne – zachowanie pamięci osób, które tworzyły nasze lokalne społeczności. Będzie to również wspaniałe rozwinięcie np. funkcjonującego już Giżyckiego Archiwum Cyfrowego, zbierającego historię miasta zapisaną na zdjęciach – dodaje Wojciech Karol Iwaszkiewicz, burmistrz Giżycka i jednocześnie członek zarządu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, w imieniu którego podpisał trójstronną umowę współpracy.

- Cieszę się, że doceniliście Państwo potencjał Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, bo podpisywane dziś porozumienie stanowi wyraz zaufania i wierzę, że z naszym doświadczeniem, wykładowcami i studentami możemy pomóc w wielu inicjatywach promujących i dokumentujących dziedzictwo Wielkich Jezior Mazurskich – mówił prorektor ds. kształcenia i rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UKEN

Porozumienie zakłada wspólną organizację archiwistycznej pracy studentów na Mazurach, wydarzeń naukowych, muzealnych i wystaw, organizację zajęć, warsztatów i szkoleń, a także opracowanie i publikację wydawnictw historyczno-naukowych.

Drugim celem wizyty studialnej samorządowców i dyrektorów muzeów były warsztaty z zakresu organizacji i współpracy w sieci muzeów.

Cały program przygotowany przez pracowników Muzeum Krakowa kierowanego przez p. dr Michała Niezabitowskiego obejmował spotkania z dyrektorami oddziałów i filii oraz moderowane dyskusje w zakresie zarządzania muzeum wielooddziałowym, formalne ramy współpracy obiektów muzealnych czy działanie projektowe w sieci.

Dodatkowo samorządowcy uczestniczyli w spotkaniu z dyrektorką Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa Katarzyną Olesiak w zakresie nadzoru nad wielooddziałowym muzeum samorządowym. Całość wizyty ma przybliżyć samorządy Stowarzyszenia do budowania sieciujących usług istniejących instytucji i obiektów muzealnych oraz sprawniejszej realizacji koncepcji Mazurskiego Szlaku Kulturowego, wpisanego jako projekt strategiczny województwa w nowej perspektywie finansowej UE.

Inf. prasowa Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5