I znów spadła liczba mieszkańców Giżycka

2023-01-22 14:00:00(ost. akt: 2023-01-22 14:19:14)

Autor zdjęcia: Sławomir Kędzierski

W sezonie w Giżycku mamy dziesiątki tysięcy osób, ale samych giżycczan w ubiegłym roku doliczyliśmy się 26 085. Dziesięć lat temu było nas 29 309, pięć lat później - 28 211, a na koniec grudnia 2022 r. - 26 085 mieszkańców. Jeśli ta tendencja się utrzyma, za dziesięć lat giżycczan bedzie... niecałe 23 tysiące.
Według danych Wydziału Spraw Obywatelskich UM w Giżycku, liczba osób zameldowanych na pobyt stały na 31.12.2022 r. wynosiła 26 085 (o 433 mniej niż w 2021 r.), na pobyt czasowy – 522 (o 58 więcej niż w roku poprzednim).

Patrząc na dane liczby mieszkańców z ostatnich dziesięciu lat, widać wyraźnie stałą tendencję spadkową, z każdym rokiem w Giżycku mieszka coraz mniej ludzi.
Porównując rok 2012 i 2022 liczba mieszkańców zmalała aż o 3224 osoby!

W ostatnich czterech latach przyrost naturalny jest na minusie - zgonów jest więcej niż urodzeń. I tak w roku 2019 było 238 urodzeń i 341 zgony, w roku 2020 - odpowiednio 206 i 385, w roku 2021 - 202 i 460, w roku 2022 - 150 i 377. Na wzrost zgonów w ostatnich dwóch latach na pewno miała wpływ - jak zresztą wszędzie - pandemia koronawirusa.

Stałym trendem w ostatnich latach jest także wzrost liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym i mniej osób w wieku produkcyjnym. Jednym słowem Giżycko się starzeje.

Stała jest także proporcja liczby kobiet do liczby mężczyzn, tych pierwszych w mieście na przestrzeni ostatnich lat jest więcej. W ubiegłym roku giżycczanek było 13 898 (53 proc.), a giżycczan - 12 213 (47 proc.) To nic wyjątkowego, tak jest nie tylko w Giżycku, m.in. dlatego, że kobiety statystycznie żyją dłużej.


Uogólniając giżycczanie są w sile wieku - średni wiek mieszkańca to 44 lata (w roku poprzednim – 43,5). Jak podaje Wydział Spraw Obywatelskich UM, najpopularniejsze nazwiska w mieście to: Kozłowski/a/ - 156 osób, Jankowski/a/ - 110, Wiśniewski/a/ - 108. Brak jest osób, które ukończą 100 lat. Najstarsze osoby ukończą 101 lat (dwie panie).

Ciekawe są także dane, jakie uzyskaliśmy w Urzędzie Stanu Cywilnego w Giżycku (dane dotyczą nie tylko Giżycka).
Jak podaje Iwona Wojciulewicz, kierowniczka USC w Giżycku:
- w roku 2012 zarejestrowano 615 aktów urodzenia i 472 akty zgonu,
- w roku 2017 urodzeń było 540, zgonów 557,
- w 2021 roku odnotowano 621 urodzeń i 812 zgonów,
- w ubiegłym roku urodzeń mieliśmy 567, zgonów - 652.

W roku 2022 zarejestrowano 229 aktów małżeństwa (31 ślubów udzielono poza USC), a rozwodów 87. Rok wcześniej (2021) małżeństw było 211, a rozwodów 77.

Wśród najpopularniejszych imion nadawanych dziewczynkom dziesięć lat temu były: Lena, Julia, Maja, pięć lat temu - Julia, Amelia, Maja, Lena.
W roku 2021 na pierwsze miejsce trafiła Zuzanna, a dalej: Zofia, Maja, Hanna, Antonina.
Z kolei w ubiegłym roku rodzice najczęściej nazywali swoje córki imionami: Maja, Laura, Zofia, Pola, Hanna, Zuzanna.

Dziesięć lat temu wśród chłopców królowały imiona: Michał, Kacper i Jakub.
W 2017 roku najpopularniejszym imieniem był Antoni oraz Jan, Jakub, Aleksander. Również Antoni utrzymał palmę pierwszeństwa w roku 2021, na kolejnych miejscach były imiona: Szymon, Franciszek, Mikołaj, Michał.
Rok ubiegły ponownie należał do Antoniego, oraz: Aleksandra, Nikodema, Szymona i Jana.
KT2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5