Seniorzy z kompetencjami cyfrowymi

2022-09-20 13:55:38(ost. akt: 2022-09-19 17:03:06)

Autor zdjęcia: Pixabay

Minister cyfryzacji ogłosił konkurs na dofinansowanie doposażenia stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów.
Celem zadania jest doposażenie placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” w stanowiska służące podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów oraz upowszechnienie i rozwijanie kompetencji cyfrowych seniorów. Nowy sprzęt (laptopy, tablety itp.) zakupiony ze środków dotacji musi zostać wykorzystany w celu
upowszechniania i rozwijania kompetencji cyfrowych seniorów Projekt musi zostać zrealizowany nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 roku.
 
Podmiotami publicznymi mogącymi ubiegać się o dofinansowanie są jednostki samorządu terytorialnego: gminy i powiaty. Kwota dofinansowania na jedną placówkę nie może przekroczyć 20 000 zł. Na realizację konkursu Minister Cyfryzacji planuje przekazać środki finansowe w wysokości 6 mln zł. Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej Ministra Cyfryzacji.
Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres poczty elektronicznej: senior.jst@mc.gov.pl
ona


2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5