„Agrobiznes” ma swój klimat i wartości - jubileusz 20-lecia szkoły

2022-03-28 10:00:00(ost. akt: 2022-03-28 10:15:49)

Autor zdjęcia: Arch. ZSKŚiA Giżycko

Przez 20 lat ZSKŚiA w Giżycku wpisał się w historię życia ponad 2,5 tysiąca młodych ludzi! To dzięki nim szkoła tętni życiem, to tu przeżywają radości i smutki, zostają finalistami olimpiad, tworzą projekty, zakochują się, pracują, uczą się i bawią. Po prostu żyją. Swoją własną historię tworzą tu uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji.
Już starożytni Rzymianie wiedzieli, że: „Czasem maleńka chwilka rozstrzyga o wielkich rzeczach”. W maksymę Tytusa Liwiusza wpisała się historia jednej z giżyckich szkół średnich.


20 lat temu na mapie Giżycka pojawił się Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu. Nazwa nowa – szkoła zdecydowanie nie. Wszak w budynku przy ul. Kościuszki 23 szkoła mieściła się już od 1967 r. Data ta nie stanowi jednak początku istnienia placówki. Jego trzeba szukać w 1947 r., kiedy to na ul. Suwalskiej powstało Gimnazjum Rybackie. To z niego wyrastają korzenie dzisiejszego Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu.


Przez wiele lat, do 2002 r., kształcili się tu na poziomie zawodowym i technicznym przyszli rybacy, melioranci i rolnicy. Z uwagi na różne typy szkół i różne zawody od 1976 r. szkoła działała pod nazwą - Zespół Szkół Rolniczych. Kierowali nim kolejno: Zygmunt Jelec, Alicja Kacprzak, Zbigniew Rynkiewicz – jej absolwent.


W świadomości wielu giżycczan funkcjonowało i nadal funkcjonuje określenie TWM. Pochodzi ono od skrótu faktycznej nazwy Technikum Melioracji Wodnych, które istniało przez 40 lat (1957 – 1997). Trudno, więc dziwić się, iż tak bardzo wpisało się w historię naszego miasta. Tradycje tego technikum są do dziś kontynuowane, choć nazwa zawodu zmieniła się na technik inżynierii środowiska i melioracji.
Zmiana nazwy szkoły w 2002 roku na Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu to nie wyłącznie zabieg kosmetyczny czy marketingowy. To efekt konstruktywnego podejścia do zmieniających się potrzeb rynku pracy oraz form i metod realizacji samego kształcenia zawodowego. Pierwszym dyrektorem Zespołu został Jarosław Kulhawik. Funkcję tę pełni do dziś. Jubileusz szkoły jest też i jego jubileuszem.


Sześć zawodów do wyboru
Na przestrzeni lat w ZSKŚiA istniało wiele typów szkół: technikum, liceum profilowane, liceum ogólnokształcące. W wyniku kolejnych reform edukacji zanikły licea profilowane i liceum ogólnokształcące. Pozostały technika, choć zawody, w których kształciła się młodzież, sukcesywnie ulegały zmianie. Był to efekt reform oświaty, zmieniających się trendów w szeroko rozumianej branży rolniczej oraz rynku pracy. Obecnie ZSKŚiA jest klasycznym technikum kształcącym w sześciu zawodach: technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik reklamy, technik robót wykończeniowych w budownictwie.

Fot. Arch. ZSKŚiA Giżycko

Na przestrzeni tych 20 lat budynek szkoły zyskał nową elewację, został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2010 roku powstała nowoczesna sala gimnastyczna. Jej wielkość – 1356 mkw. i wyposażenie pozwala nie tylko na realizację na wysokim poziomie zajęć z wychowania fizycznego, ale też na organizację turniejów, zawodów, imprez. Integralną częścią szkoły jest też internat. Zakwaterowanie i wyżywienie znajduje w nim 151 uczniów szkół powiatu giżyckiego.

Niewiele osób wie, że ZSKŚiA jest ośrodkiem szkolenia kierowców. Jako taki prowadzi naukę jazdy w zakresie kat. T. Zajęcia te są obowiązkowe dla uczniów kształcących się w zawodzie technik agrobiznesu i technik architektury krajobrazu. Wszystkie kierunki kształcenia, szereg przedmiotów zawodowych realizują w pracowniach szkolnych, warsztatach i w Bazie Szkolenia Praktycznego w Bogacku. Zdobywanie konkretnych, fachowych umiejętności jest niezwykle ważne w każdym zawodzie. Nie opanuje się ich, oglądając obrazki w książce czy filmy. To ćwiczenia czynią mistrzem!

Miejscem, w którym uczniowie ćwiczą umiejętności zawodowe jest nie tylko szkoła, ale też wszystkie podmioty, które otwierają swoje drzwi i przyjmują uczniów na praktykę. Bez nich niemożliwe byłoby kształcenie zawodowe. Praktyki zawodowe realizowane były i są nie tylko w Polsce, ale także poza jej granicami: w Holandii, Francji, na Litwie, w Niemczech, Czechach, Grecji. Obecnie, możliwość organizacji praktyk zagranicznych jest jeszcze większa dzięki uzyskanej Akredytacji Erasmus+ w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Szkoła z certyfikatami
Tak zwany „Agrobiznes” ma swój klimat i wartości, które nauczyciele starają się przekazywać wychowankom. Jedną z nich jest dbałość o bezpieczeństwo i zapobieganie różnym przejawom agresji, co zostało potwierdzone Certyfikatem „Szkoły promującej bezpieczeństwo”. Jako szkoła kształcąca w zawodach, celowo i świadomie oddziałujących na środowisko naturalne, promuje działania proekologiczne, sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi. Potwierdził to uzyskany Certyfikat „Szkoły przyjaznej środowisku”. Wiele działań skierowanych jest na kształcenie uczniów w poczuciu miłości ojczyzny, chęci służenia Polsce, przekazywania pamięci o bohaterach i wydarzeniach historycznych, świadomej przynależności do narodu, regionu, rodziny, wspólnoty lokalnej. Te zabiegi zostały docenione przyznaniem Certyfikatu „Szkoły wiernej dziedzictwu”.

Fot. Arch. ZSKŚiA Giżycko

Klimat „Agrobiznesu” tworzą także charakterystyczne wydarzenia: nocne igraszki z nauką, profilaktyczna siłownia, dzień przedsiębiorczości, tydzień matematyczny, tydzień języka ojczystego, krajowe i zagraniczne wycieczki odbywające się corocznie jesienią i latem.

Ludzie, dzięki którym budynek przy ulicy Kościuszki 23 tętni życiem, przeżywają w nim radości i smutki, zostają finalistami Olimpiad Wiedzy i Umiejętności Rolniczych czy innych konkursów przedmiotowych, dowiadują się, że świetnie albo słabo wykonali projekt na jakąś lekcję, planują wyjazd na targi, zakochują się, przeżywają rozterki, denerwują, pracują, uczą się i bawią. Po prostu żyją. Tworzą tu swoją własną, niepowtarzalną historię uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji. Przez 20 lat ZSKŚiA wpisał się w historię życia ponad 2,5 tysiąca młodych ludzi! Wspomnienia niewielkiej części z nich, dziś już absolwentów, będą przedstawiane w kolejnych artykułach.

Z okazji jubileuszu pozostaje wyrazić życzenie: niech hasło szkoły: „Twój zawód – Twoją pasją” będzie zawsze w sercach nauczycieli i przyszłych techników różnych specjalności.
ZSKŚiA Giżycko

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5