Mieszkańcy Kruklanek oprotestowali PSZOK

2021-12-20 11:39:49(ost. akt: 2021-12-20 11:44:20)

Autor zdjęcia: arch.Gazeta Giżycka

W Kruklankach ma powstać punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tak zwany PSZOK. Mieszkańcy pobliskich posesji przy ul. Dworcowej zgłosili protest do gminy nie zgadzając się na jego lokalizację.
Do tworzenia PSZOK, zobowiązuje każdą gminę ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nakłada obowiązek zorganizowania takiego punktu do zbierania określonego rodzaju odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy. W Kruklankach taki punkt ma powstać przy ulicy Dworcowej, przy zjeździe na ulicę do „starego dworca PKP”. Przeciwko tej decyzji zaprotestowali mieszkańcy sąsiednich działek.

- Będąc właścicielami działek sąsiadujących obawiamy się, że gromadzone tam odpady w pośredni lub bezpośredni sposób przyczynią się do pogorszenia naszego standardu życia, oraz mogą zagrażać naszemu zdrowiu – argumentowali mieszkańcy Kruklanek w petycji wystosowanej do wójta i rady gminy w Kruklankach. - Obawiamy się, że planowane składowanie tam chemikaliów, odpadów biodegradowalnych, medycznych oraz różnego rodzaju odpadów porozbiórkowych może spowodować zanieczyszczenia środowiska, które przeniosą się do naszych gruntów w sposób niekontrolowany np. podczas wystąpienia silnych opadów deszczu. Ukształtowanie terenu ze spadkami w stronę naszych posesji może spowodować, że woda z zanieczyszczeniami spłynie w stronę naszych działek. Uważamy, że nieprzyjemny zapach jaki może być spowodowany przez długotrwałe przetrzymywanie odpadów oraz związane z tym zwiększone występowanie różnego rodzaju owadów mocno utrudni nam życie.

Według właścicieli posesji sąsiadujących z działką, na której ma powstać PSZOK, stracą oni dochody z turystyki, gdyż wielu z nich wynajmuje kwatery turystom, co z kolei stanowi dla wielu z ich główne źródło utrzymania.

- Chcemy zaznaczyć, że nie jesteśmy przeciwni powstaniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, jednak nie akceptujemy wybranego miejsca – wyjaśniają mieszkańcy Kruklanek. - Naszym zdaniem lokalizacja takiego punktu powinna znajdować się z dala od osiedli mieszkaniowych czy domków jednorodzinnych. Biorąc pod uwagę plany rozbudowy naszej miejscowości, taki punkt w bezpośrednim sąsiedztwie działek, które są przeznaczone na zabudowę mieszkaniową, może znacząco obniżyć ich wartość.

Po negocjacjach obie strony doszły do porozumienia. Podczas sesji rady gminy 23 listopada samorządowcy uznali argumenty mieszkańców za częściowo zasadne i zagwarantowali im udział w opracowaniu koncepcji dokumentacji technicznej.

- Zorganizowaliśmy spotkanie przedstawicieli gminy z mieszkańcami Kruklanek - informuje Jerzy Piniaha, przewodniczący rady gminy. - Podczas dyskusji ustalono, że na etapie projektowania PSZOK na tym terenie, osoby najbardziej zainteresowane będą w tych pracach uczestniczyć. Chodzi głównie o zagospodarowanie terenu, odpowiedniego zadrzewienia i estetyki.

Tak więc mieszkańcy będą mogli współdecydować o ostatecznym kształcie i wyglądzie terenu wokół planowanego punktu przyjmowania odpadów. Zdaniem radnych, ich posesje nie odczują uciążliwości punktu, a gmina będzie mogła wystąpić o dodatkowe finansowanie.

- Budowa sieci punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla członków Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami jest
związana także z możliwością pozyskania środków zewnętrznych na budowę tego typu obiektów. Ponadto PSZOK ograniczy dynamikę rosnących cen za gospodarowanie odpadami - argumentują swoją decyzję radni z Kruklanek.
Renata Szczepanik2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5