Zdrowa turystyka nową specjalizacją na Warmii i Mazurach

2021-11-22 08:11:23 (ost. akt: 2021-11-22 08:31:21)

Autor zdjęcia: Renata Szczepanik

Branża turystyczna Warmii i Mazur stawia na turystykę zdrowotną. Hotel Zamek Ryn wkrótce zorganizuje pierwszy turnus, którego celem jest między innymi przedłużenie sezonu. Zdrowe życie staje się nową inteligentną specjalizacją w regionie.
Warmii i Mazury nie były jak dotąd w czołówce regionów o wysokim potencjale naukowym i innowacyjnym. Chce to zmienić między innymi branża turystyczna Warmii Mazur, o czym dyskutowano podczas V Kongresu Przyszłości w Olsztynie. Jak ma wyglądać turystyka zdrowotna na Warmii i Mazurach?

- Przed nami cele i zadania takie jak, rozwój gospodarczy regionu, przedłużenie sezonu turystycznego, promocja nowego produktu jakim jest turystyka zdrowotna, podniesienie poziomu innowacyjności – mówił dr Jarosław Klimczak, prezes zarządu Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. - Rozwiązania technologiczne będą stanowiły o naszym wyjątkowym produkcie w skali międzynarodowej.

Fot. Renata Szczepanik

Mazury mogą stać się zielonym punktem polskiej medycyny. Szansą rozwoju turystyki zdrowotnej w regionie są między innymi nowe obiekty sanatoryjne, turnusy dietetyczne, nowe technologie w rehabilitacji i innowacyjne rozwiązania.

- Gdyby udało się zwiększyć choć o 20% obłożenie hoteli, branża turystyczna wyszłaby z zapaści, szczególnie pocovidowej – twierdzi dr Jarosław Klimczak - prezes zarządu Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. - Jeszcze 15 lat temu mieliśmy 5 hoteli cztero lub pięciogwiazdkowych. Dziś mamy ich ponad 40. W związku z tym mamy dodatkowych około 7 tysięcy łóżek, które trzeba w jakiś sposób zapełnić. Niebawem w kilku obiektach w regionie, m.in. w hotelu Zamek Ryn uruchamiamy pierwszy turnus turystyki zdrowotnej oparty na nowej filozofii jakości. Około miliarda Euro, które trafi do naszego regionu w ciągu najbliższych siedmiu lat, dotyczy innowacji, medycyny, zdrowia, ochrony środowiska.

Podczas kongresu omawiano nowe trendy w turystyce i możliwości ich rozwoju w przyszłości, ze szczególnym uwzględnieniem form związanych z poznawaniem natury i korzystaniem z jej zasobów, ochroną przyrody. Przedstawiono możliwości regionu dotyczące sprostania rosnącemu zapotrzebowaniu społecznemu i nowym wyzwaniom w tym względzie oraz potencjał turystyki przyrodniczej na Warmii i Mazurach. Poruszono kwestie edukacji ekologicznej, szczególnie dzieci i młodzieży, łączenia edukacji z wypoczynkiem blisko natury (zielone szkoły, obozy). Mówiono o aktywnej turystyce – trendzie o dużej dynamice rozwoju, przejawiającym się w systematycznym wzroście zainteresowania turystyką kajakową, pieszą i rowerową, co skutkuje m.in. budową i wytyczaniem nowych szlaków turystycznych w regionie (np. rowerowa Łynostrada, Mazurska Pętla Rowerowa).
Renata Szczepanik


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5