Woda, wodór i węgiel przyszłością innowacji

2021-11-19 09:02:16 (ost. akt: 2021-11-19 09:12:20)
Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Autor zdjęcia: Renata Szczepanik

Trzy zasoby - woda, wodór i węgiel - odpowiednio wykorzystane zmienią gospodarkę w bardziej innowacyjną i konkurencyjną. O tym m.in. dyskutowali samorządowcy Warmii i Mazur podczas V Kongresu Przyszłości. Giżycka kranówka czyli woda Czysta Giżycka była dobrym przykładem wykorzystania zasobu życia.
Z analiz Banku Gospodarstwa Krajowego wynika, że trzy zasoby: woda, wodór, węgiel w istotny sposób wpłyną na rozwój innowacyjnych technologii. Projekt 3W: woda-wodór-węgiel realizowany przez BGK ma na celu wsparcie świata nauki i biznesu w rozwoju nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle, energetyce i medycynie. To jedno z priorytetowych działań regionu Warmii i Mazur, o jakich dyskutowano podczas V Kongresu Przyszłości, 18 listopada w Olsztynie.

Przyszłością ma być wykorzystywanie węgla nieenergetycznego w nowoczesnych technologiach. Jego innowacyjne zastosowania można już znaleźć w medycynie, farmakologii, kosmetologii, bądź budownictwie. Wodór ma szansę stać się paliwem przyszłości. Doliny wodorowe, farmy wiatrowe, które produkują zielony wodór, autobusy i pociągi wodorowe to rzeczy, które już się dzieją. Woda jako źródło życia, ale również niezbędny zasób wykorzystywany w przemyśle i energetyce ma ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju nowych technologii. Umiejętne nią gospodarowanie pomoże budować kapitał technologiczny.

- Wodą, węgiel, wodór dlatego są takie ważne, ponieważ my jesteśmy głównie wodą, węglem i wodorem – mówi Wojciech Karol Iwaszkiewicz, burmistrz Giżycka. - Wodór to paliwo przyszłości, a węgiel to materiał przyszłości. Nawet diament jest węglem. Wszystkie włókna węglowe, nowe technologie związane ze sportem, transportem to też są technologie węglowe. Musimy przestać myśleć o węglu jako paliwie kopalnym. Musimy przechodzić na inne paliwa, a więc ten wodór, węgiel stosowany w medycynie i woda. Bez wody nie ma życia. A my mieszkańcy krainy wielkich jezior i Giżycka szczególnie wiemy, jakie znaczenie ma woda. I Czysta Giżycka. Podkreślałem to podczas dyskusji. Z kranu pijemy wodę, która jest o lepszych parametrach niż butelkowana, jest tańsza, ekologiczna bez opakowania. W związku z tym nie ma sensu przepłacać i dodatkowo utylizować odpady. Łączymy wszystkie ekologiczne rzeczy w całość. Jesteśmy zdrowi i będziemy długo żyć w zdrowiu. Chcemy pokazywać światu, że można.

Koncepcja 3W: woda, wodór i węgiel rozpoczyna dyskusję o sposobach wykorzystania potencjału wodoru, wody i węgla w gospodarce przez polskie firmy, które mogą budować przewagę konkurencyjną dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu tych zasobów. Zmiany klimatyczne i transformacja energetyczna to wyzwania przed którymi stoi świat, także region Warmii i Mazur.

- Aby budować społeczność 3W Bank Gospodarstwa Krajowego ściśle będzie współpracować z samorządami - podkreślają przedstawiciele BGK. - Pierwsze konsultacje z jednostkami samorządu terytorialnego już się odbyły. Z jednej strony przedstawiamy samorządowcom korzyści, jakie lokalne społeczności zyskają dzięki angażowaniu się w projekty 3W. Z drugiej zaś strony samorządowcy dzielą się radami, w jaki sposób najlepiej zaszczepiać w „małych ojczyznach” ideę 3W.

„Idea 3W. Perspektywy rozwoju” – to tytuł raportu BGK ogłoszonego w sierpniu. Dokument jest przeglądem technologii związanych z wodą, wodorem i innowacyjnym zastosowaniem węgla. W opracowaniu autorzy omawiają m.in. wyzwania związane z retencjonowaniem i oczyszczaniem wody, dokonują przeglądu najciekawszych kierunków rozwoju technologii wodorowych i węglowych w Polsce i na świecie. Znajdują się w nim również opinie ekspertów z obszarów 3W.
Renata Szczepanik


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5