Są pieniądze do wzięcia. Koła Gospodyń Wiejskich mogą składać wnioski

2021-09-06 10:50:00 (ost. akt: 2021-09-06 10:59:00)

Autor zdjęcia: UG Węgorzewo

Do 30 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej przeznaczonej na realizację celów statutowych kół.
Wnioski należy składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór będzie trwać do 30 września bądź wcześniejszego wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu.
Aby ubiegać się o dofinansowanie koło gospodyń wiejskich musi być wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

Wysokość pomocy jest uzależniona od liczby członków ustalonej na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy według danych wynikających z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich i wynosi:
– 5000 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków,
– 6000 zł (od 31 do 75 członków),
– 7000 zł (ponad 75 członków).

Na co koła mogą przeznaczać pienądze? Między innymi na działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich; rozwój przedsiębiorczości kobiet; inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi; upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych; rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Wnioski można składać bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.
Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/arimr/kgw-nabor-2021-dokumenty-niezbedne-do-przyznania-pomocy

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5