Długi mieszkaniowe można odpracować

2021-06-14 13:25:04 (ost. akt: 2021-06-14 13:36:01)
Pracownikom Miejskiego Zakładu Komunalnego czy innych jednostek przydałoby się wsparcie przy pracach porządkowych. Chętnych jednak brak.

Pracownikom Miejskiego Zakładu Komunalnego czy innych jednostek przydałoby się wsparcie przy pracach porządkowych. Chętnych jednak brak.

Autor zdjęcia: Renata Szczepanik

Zadłużenie za mieszkanie i media można odpracować w miejskich zakładach wykonując prace porządkowe, remontowe, konserwacyjne, związane z utrzymaniem zieleni na terenie Giżycka. Dłużników jest sporo, chętnych do pracy niewielu. Stawka za godzinę 15 zł.
Dłużnicy z Giżycka zalegający z opłatami za mieszkanie lub media mają możliwość odrabiania zaległości w pracach na terenach miejskich. Odpracowanie długów mieszkaniowych odbywa się na zasadzie porozumienia między lokatorem a samorządem.

– W celu ułatwienia dłużnikom spłaty zadłużenia wobec gminy miejskiej Giżycko wprowadziłem możliwość uregulowania zaległości w formie świadczenia rzeczowego – informuje Wojciech Karol Iwaszkiewicz, burmistrz Giżycka. – Odpracowanie długu nie jest trudne. Wystarczy zgłosić się do Wydziału Finansowo-Księgowego Referatu Windykacji i Egzekucji i złożyć wniosek w sprawie odpracowania zadłużenia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, dłużnik podpisuje porozumienie, które stanowi konwersję zaległych wierzytelności z pieniężnych na rzeczowe. Po podpisaniu porozumienia na odpracowanie zadłużenia dłużnik kierowany jest do miejskiej jednostki: Centrum Integracji Społecznej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiego Zakładu Komunalnego.

Osób z zadłużeniem jest około 800, a chętnych do odrabiania zadłużenia dwóch. By dowiedzieć się, ilu jest dłużników w mieście, analizie poddano 956 lokali mieszkalnych, gdzie występuje zadłużenie powyżej 1000 zł.

– Ta liczba nie odpowiada wprost liczbie osób zadłużonych – wyjaśnia Wojciech Karol Iwaszkiewicz, burmistrz Giżycka. – Jest znaczna część naszych mieszkańców, którzy mają zadłużenie w dwóch, trzech czy nawet czterech lokalach. Po przeanalizowaniu tej sytuacji możemy na dziś przyjąć szacunkowo, że jest około 800 dłużników. Obecnie mamy tylko jedną osobę, która korzysta z możliwość odrobienia zadłużenia. W ubiegłym tygodniu była w urzędzie kolejna, która pobrała wniosek.

Jakie prace się wykonuje? Zwykle są to prace porządkowe. Trzeba posprzątać teren miejski, posadzić kwiaty, uporządkować tereny zielone albo wykonać drobne prace remontowe. Co istotne, godziny pracy są elastyczne. Stawka za godzinę ustalona jest na 15 zł. Osoby wykonujące świadczenie nie otrzymują wynagrodzenia. Zmniejszy się jednak im zaległość czynszowa.

– Należy podkreślić, że świadczenie rzeczowe może wykonywać nie tylko dłużnik, ale inna pełnoletnia osoba wskazana przez niego, pod warunkiem istnienia solidarnego obowiązku ponoszenia kosztów utrzymania lokalu – dodaje burmistrz Iwaszkiewicz. – O zmianę formy spłaty zadłużenia mogą ubiegać się najemcy oraz osoby korzystające bezumownie z lokali mieszkalnych posiadający zadłużenie w kwocie nie mniejszej niż tysiąc złotych. Z formy odpracowania długu można skorzystać jednorazowo.

Gmina Miejska Giżycko ma prawo odmówienia zawarcia porozumienia z uwagi na ustalenie maksymalnej liczby osób wykonujących jednocześnie świadczenie rzeczowe – sześć osób. Wynika to z wykupienia przez Miasto ubezpieczenia od NNW dla tych osób. Limit miejsc może ulec zwiększeniu w przypadku wzrostu zainteresowania tą formą spłaty zadłużenia. Możliwość odpracowywania zadłużenia nie jest jednak alternatywą do opłacania należności. Pracownikom Miejskiego Zakładu Komunalnego czy innych jednostek przydałoby się wsparcie przy pracach porządkowych. Chętnych jednak brak.


Renata Szczepanik


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5