Szkoła w Bystrym w partnerstwie z Alytusem

2021-01-28 11:39:26(ost. akt: 2021-01-28 11:05:50)

Autor zdjęcia: Arch.SP Bystry

Giżycka gmina rozbuduje szkołę w Bystrym. Uczniów i nauczycieli czeka wiele nowych przedsięwzięć. Z udziałem partnerów z Litwy odbędą się konferencje, spotkania z ekspertami w zakresie wykluczenia społecznego i walki z ubóstwem.
Od stycznia Gmina Giżycko realizuje projekt „Współpraca – tworzenie innowacyjnego i zdrowego środowiska” w ramach Programu Interreg V-A Litwa - Polska. Zadanie jest realizowane wspólnie partnerami litewskimi: samorządem miasta Alytus oraz dwiema tamtejszymi szkołami. Projekt realizowany będzie przez najbliższe dwa lata.

W ramach projektu zostanie rozbudowana szkoła podstawowa w Bystrym o dodatkowe pomieszczenia – informują pracownicy Urzędu Gminy Giżycko. – Budynek zostanie powiększony o sale lekcyjne, szatnie, toalety, pomieszczenia gospodarcze i pokój nauczycielski.

Szkoła Podstawowa w Bystrym zwiększy swoją powierzchnię użytkową o 267,23 m2, a powierzchnię zabudowy o 325,04 m2. W ramach projektu przeprowadzonych zostanie wiele przedsięwzięć w sferze społecznej i edukacyjnej.

– Celem wspólnych działań partnerskich jest stworzenie większych możliwości kształcenia dzieci i młodzieży, podniesienie kompetencji w zakresie nauczania, wspieranie uczniów i ich rodzin oraz nauczycieli z terenu gminy Giżycko oraz miasta Alytus. – dodają urzędnicy.

Całkowity koszt Gminy Giżycko to prawie 490 tys. euro, z czego dofinansowanie to ponad 416 tys. euro. Wkład własny samorządu w realizację tego przedsięwzięcia to około 73,4 tys. euro.
rs

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5