Granty dla koła gospodyń

2021-01-20 12:42:32 (ost. akt: 2021-01-20 13:11:20)
Powiatowo-gminne dożynki w Wydminach

Powiatowo-gminne dożynki w Wydminach

Autor zdjęcia: Sławomir Kędzierski

Trwa konkurs dla organizacji pozarządowych z powiatu giżyckiego
Organizacje pozarządowe, w tym także lokalne koła gospodyń wiejskich działające na terenie powiatu giżyckiego mogą ubiegać się o granty.

Samorząd powiatowy przeznaczył 18.000 zł na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, czyli na promocję dziedzictwa kulturowego oraz tradycji lokalnych społeczności, w tym mniejszości narodowych i etnicznych, a także działania kulturalne i artystyczne mieszkańców powiatu giżyckiego.

Identyczną kwotę zaplanowano na przedsięwzięcia z zakresu kultury fizycznej, a więc organizację amatorskich zawodów sportowych i wydarzenia sportowo-rekreacyjne o zasięgu ponadgminnym.

Oferty należy składać do dnia 29 stycznia 2021 r. do godz. 15:00 w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, pok. 22, 11-500 Giżycko.

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5