ZUS wypłaci artystom postojowe

2021-01-19 10:24:17 (ost. akt: 2021-01-19 10:44:22)

Autor zdjęcia: arch.GG

Artyści na umowach cywilnoprawnych mogą wnioskować o świadczenie postojowe. Jednorazowo otrzymają 2080 zł pod warunkiem, że jest to ich główny dochód.
Prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego przysługuje osobom wykonującym umowy zlecenie, o dzieło z działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, wokalistyki, usług w zakresie architektury. Dotyczy to umów zawartych do 15 grudnia 2020 roku.

– Osoba, która wystąpi z wnioskiem o świadczenie nie może posiadać innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, nie może w tej sytuacji pracować na etacie, czy prowadzić działalności gospodarczej – informuje Anna Ilukiewicz, rzecznik ZUS województwa warmińsko-mazurskiego. – Przychód z umowy cywilnoprawnej w miesiącu przed tym, w którym składany jest wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie może przekroczyć trzystu procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.
(tj. w grudniu 2020 r., styczniu, czy lutym 202  r. kwoty 15 506,79 zł).

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 2080 zł. Jeśli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek wynosi do 1299,99 zł, to ZUS wypłaci świadczenie w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.
rs

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5