„Europejskie doskonalenie zawodowe” szczepionką na bezrobocie wśród młodych techników.

2020-04-07 19:52:54(ost. akt: 2020-04-07 19:53:40)

Autor zdjęcia: ZSEiI

Staże i praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN w Giżycku
„Europejskie doskonalenie zawodowe” szczepionką na bezrobocie wśród młodych techników.

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN w Giżycku nie boi się wyznań. Swoim uczniom oferuje praktyki zawodowe poza granicami kraju, przygotowując ich do pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i sprzętu, zgodnie z wymaganiami współczesnego rynku pracy. Zachęca młodych ludzi do podejmowania wyzwań, nauki wybranego zawodu i wspiera na każdym etapie doskonalenia swoich umiejętności.

W latach 2018 – 2020 szkoła realizowała projekt „Europejskie doskonalenie zawodowe” w ramach POWER finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Dwutygodniowe praktyki odbywały się w Sewilli w Hiszpanii. W przedsięwzięciu wzięło udział 40 uczniów oraz 4 nauczycieli z następujących profili kształcenia: technik informatyk, technik mechatronik, technik ekonomista, technik pojazdów samochodowych.

Głównym celem projektu było podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego i jakości pracy szkoły oraz zwiększenie szansy absolwentów technikum na europejskim rynku pracy. Uczestnicy mobilności kształcili swoje umiejętności praktyczne zgodnie z wybranym kierunkiem kształcenia w hiszpańskich zakładach pracy, umiejętności językowe (w tym język zawodowy) oraz poznali kulturę i tradycję Hiszpanii.

Młodzież zapoznała się z metodami organizacji pracy i wymaganiami stawianymi pracownikom w hiszpańskich zakładach pracy. Pogłębiła kompetencje społeczne i umiejętności interpersonalne. Poznała zasady współpracy w międzynarodowej grupie, nawiązała kontakty i przyjaźnie z młodymi ludźmi w Hiszpanii.
Po odbyciu praktyki każdy uczestnik otrzymał certyfikat oraz Europass Mobilność.
Udział w projekcie ułatwi w niedalekiej przyszłości przejść uczniom z etapu nauki i praktyki szkolnej do etapu zatrudnienia na trudnym i dynamicznie rozwijającym się rynku pracy.

Podczas pobytu w Hiszpanii młodzież uczestniczyła również w wycieczkach do: Kordoby, Granady, Rondy oraz Faro (w Portugalii), poznając dziedzictwo kulturowe Andaluzji.

Praktyki zagraniczne i współpraca z innymi państwami europejskimi jest jednym z priorytetów długofalowej strategii rozwoju ZSEiI w Giżycku.
Projekt przyczynił się do efektywnej nauki, pozwolił nabyć nowe umiejętności i wykorzystać umiejętności kluczowe niezbędne zarówno w edukacji jak i na europejskim rynku pracy. Młodzieży poznała system edukacji w kraju partnerskim oraz uwarunkowania funkcjonowania na rynku pracy. Nauczyła się odpowiedzialności za własny rozwój oraz własną przyszłość. Poprzez realizację projektu uczniowie biorący w nim udział docenili wagę edukacji mobilnej, rozwinęli umiejętności niezbędne do świadomego funkcjonowania we współczesnej Europie oraz na coraz bardziej zróżnicowanym rynku pracy.
Partnerem po stronie hiszpańskiej był euroMind – instytucja, której wartość stanowią pracujący tam ludzie. EuroMind funkcjonuje w obszarze świadczenia usług edukacyjnych.

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
(MP, ZI, TG)


Ten tekst napisał dziennikarz obywatelski. Więcej tekstów tego autora przeczytacie państwo na jego profilu: ZSEiI

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5