Ełcka "Perełka" ma już 75 lat!

2023-05-29 08:29:51(ost. akt: 2023-05-29 08:33:44)

Autor zdjęcia: P. Tomkiewicz

W sobotę odbyły się oficjalne uroczystości związane z 75. urodzinami ełckiego przedszkola.
Urodziny "Perełki" rozpoczęły się w sobotę przed południem w Ełckim Centrum Kultury. Tam odbyła się część oficjalna, podczas której na scenie wystąpili wychowankowie przedszkola. Był też czas na życzenia i wspomnienia. Po części oficjalnej dzieci, rodzice, kadra przedszkola i zaproszeni goście przenieśli się na teren przedszkola, gdzie rozpoczęło się rodzinne świętowanie.

Znacie historię "Perełki"? Jeśli nie, to teraz macie okazję ją poznać!

Kalendarium:

1948 rok - powołanie do życia Przedszkola nr 2 w Ełku Powstało z inicjatywy Związku Zawodowego Pracowników Handlu. Pierwotna lokalizacja - ul. Wojska Polskiego 56, drugie piętro, nad Jadłodajnią, w sąsiedztwie Warsztatów Spółdzielni Zgoda. Przedszkole działało w pomieszczeniach zaadaptowanego mieszkania, na drugim piętrze budynku, do którego prowadziły strome schody. Do dyspozycji 45 dzieci były trzy izby, łazienka oraz ogród przedszkolny, oddalony około 300 m od obiektu, do którego przechodziło się przez teren warsztatów. Występowały duże problemy z wodą, którą codziennie dostarczano wiadrami z parteru,

1956 rok – nowa lokalizacja Przedszkola nr 2 w Ełku Placówka otrzymuje nową lokalizację w centrum miasta, przy ulicy Armii Krajowej 4. Do budynku przedszkola przylega duży teren rekreacyjny. Wśród starych drzew wydzielone są sektory do zajęć i zabaw. Budynek placówki ma charakter zabytkowy, powstał w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Do chwili obecnej zachował swój unikalny charakter. Sprawia wrażenie małego dworku, przylegającego do szeregu wysokich zabudowań ulicy. Wnętrze jest imponujące - centralną częścią jest hol zwieńczony antresolą, z zabytkowymi schodami doświetlonymi kolorowym witrażem. Piękne wnętrze sprzyja tworzeniu niepowtarzalnej atmosfery. Do przedszkola, do trzech grup, przyjęto 112 dzieci,

1960 rok - nadzór nad przedszkolem obejmuje Inspektorat Oświaty w Ełku,

1974 rok - przy przedszkolu powstaje ognisko o wydłużonym czasie pracy,

1986-1988 – modernizacja obiektu, przedszkole zyskuje pomieszczenie szatni (były sklep PSS) i jedną salę do zabaw i zajęć. Powstaje piąty oddział,

1990 rok - przedszkole rozpoczęło działalność w nowych uwarunkowaniach prawnych, organem prowadzącym staje się samorząd lokalny,

1991 rok i dalsze lata - oferta programowa została rozszerzona o zajęcia rytmiki, języka angielskiego, logopedii oraz gimnastyki korekcyjnej. Nawiązano współpracę z instytucjami kreującymi życie kulturalne: centrum kultury, szkołą muzyczną, teatrami. Przedszkolaki w ramach wycieczek poznają uroki Mazur. Baza dydaktyczna sukcesywnie jest unowocześniana (stanowiska komputerowe, kserokopiarka, system nagłaśniający....), sale przedszkolne remontowane, przedszkole jest coraz bardziej kolorowe i przyjazne dziecku. W latach 90-tych kadra pedagogiczna zdobywa kwalifikacje na poziomie studiów wyższych, sukcesywnie bierze udział w szkoleniach i kursach metodycznych. Przedszkole jest organizatorem wielu imprez kulturalnych w mieście. Wychowankowie osiągają sukcesy w różnorodnych konkursach. Kuratorium Oświaty wysoko ocenia pracę placówki podczas kolejnych wizytacji. Nauczyciele i dyrektor są siedmiokrotnie wyróżniani nagrodami Prezydenta Miasta Ełk Wzrasta ranga placówki w mieście,

1992 rok - liczba wychowanków - 170, zmiana struktury organizacyjnej placówki: powstają cztery oddziały żywieniowe (10-godzinne) i dwa oddziały 5-godzinne tzw. klasy 0. Wydłużony zostaje czas pracy przedszkola. Zaczynamy żywienie dzieci na dietach,

1993 rok - zainicjowano działania zmierzające do nadania placówce imienia,

1997 rok – przedszkole inauguruje tradycję Festynów Rodzinnych,

1998 rok – uruchomienie Filii Przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 2 - liczba wychowanków 193, struktura placówki - pięć oddziałów żywieniowych i dwie klasy 0, Organizacja sali gimnastycznej w zaadaptowanych pomieszczeniach po byłej kotłowni i składzie opału,

28.04.1998 r. - uchwałą nr XLVI/344/98 Rady Miasta Ełk nadano przedszkolu imię Jana Brzechwy,

30.05.1998 r. - uroczyste obchody 50-lecia istnienia, wmurowanie pamiątkowej tablicy,

2000 rok - adaptacja pomieszczeń na potrzeby klas 0 w budynku przedszkola (zagospodarowanie pomieszczeń poddasza), likwidacja filii,

W latach 1948-2004 – ponad 100 osób było związanych zawodowo z przedszkolem Absolwenci – od 1970 roku 1654 dzieci sześcioletnich opuściło mury przedszkola, z danych szacunkowych wynika, że ogółem mogło być 2500 absolwentów.

2011 rok - Rada Miasta Ełku Uchwałą Nr IX.84.2011 z dnia 28.06.2011 roku dokonała zmiany nazwy przedszkola na Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Ełku z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 4.

26.04.2012 r. - Przedszkole otrzymało tytuł "Szkoły Odkrywców Talentów"

Kadra kierownicza:
1948-1952 - Stanisława Zubelewicz
1952-1973 - Helena Łozińska
1973-1981 - Danuta Hermanowska
1981 - Ewa Szynkowska
1982- Anna Dorf i ponownie Danuta Hermanowska
1983- 1991 - Alicja Mogielnicka
1991 – i dalej – Anna Birgiel

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5