Miliony z ZUS-u na odszkodowania za wypadki przy pracy

2021-11-25 11:20:31 (ost. akt: 2021-11-25 11:24:56)

Autor zdjęcia: Pixabay

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy przysługuje ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji.
W pierwszym półroczu br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił na Warmii i Mazurach 876 jednorazowych odszkodowań na łączną kwotę 4,6 mln zł
W okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. kwota jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynosi 1033 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (pozostałe kwoty znaleźć można na www.zus.pl).

W celu uzyskania odszkodowania, należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych komplet dokumentów. Powinien on zawierać:

- wniosek o jednorazowe odszkodowanie,
- protokół powypadkowy wraz z dokumentacją, sporządzony i zatwierdzony przez zakład pracy,
- wypełniony przez lekarza druk OL-9, zawierający adnotację ,że leczenie i rehabilitacja zostały zakończone.

- Przypominam, że od 1 stycznia 2020 obowiązuje nowy wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Pomimo upływu prawie dwóch lat od zmiany przepisów w tym zakresie, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nadal wpływa dużo wniosków o odszkodowanie do których załącznikiem jest protokół sporządzony na starym wzorze. Powoduje to konieczność przeprowadzania postępowania wyjaśniającego oraz przedłużenie terminu na załatwienie sprawy a tym samym wypłatę świadczeń. Należy podkreślić, że jeżeli ulegliśmy wypadkowi przy pracy po 1 stycznia 2020 r. - protokół ma być sporządzony na nowym wzorze - mówi Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim.

mat. ZUS

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5