Wsparcie kół gospodyń wiejskich - ruszył nabór wniosków

2021-09-06 09:13:46(ost. akt: 2021-09-06 09:58:01)

Autor zdjęcia: gov.pl

Wraz z początkiem września koła gospodyń wiejskich mogą zwracać się do ARiMR o otrzymanie pomocy finansowej na własną działalność. Termin składania wniosków to 30 września lub do momentu wyczerpania programowych środków.
Już po raz czwarty KGW mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie z budżetu państwa przedsięwzięć organizowanych na potrzeby lokalnych społeczności. By uzyskać wsparcie, muszą być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Pula środków wynosi 70 mln zł, a wysokość pomocy, które może otrzymać KGW, uzależniona jest od liczby jego członków:

* 5 tys. zł (do 30 osób),
* 6 tys. zł (od 31 do 75),
* 7 tys. zł (ponad 75).

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej powinien zostać złożony we właściwym ze względu na siedzibę koła biurze powiatowym ARiMR, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

Wsparcie Koło Gospodyń Wiejskich może otrzymać na:

* działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
* działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
* rozwój przedsiębiorczości kobiet;
* inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
* upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
* reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
* rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Przyznana pomoc musi zostać wykorzystana do 31 grudnia 2021 r., a jej rozliczenie musi nastąpić do 31 stycznia 2022 r. poprzez złożenie do ARiMR sprawozdania.

mat. ARiMR

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5