Duża zmiana w Centrum Pomocy Rodzinie

2021-07-29 17:04:08 (ost. akt: 2021-07-30 06:35:58)

Autor zdjęcia: powiat.elk.pl

Iwona Nowakowska, po dwudziestu jeden latach na stanowisku dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, przeszła na emeryturę.
Iwona Nowakowska w pomocy społecznej działała aktywnie ponad dwadzieścia lat, a zwłaszcza na rzecz osób niepełnosprawnych. Zabiegała o prawo do godnego życia tych osób, a nie tylko do fizycznej egzystencji. Dzięki jej działaniom w Ełku zmienił się wizerunek osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym, ukształtowała się postawa akceptacji wobec osób niepełnosprawnych i coraz większe zrozumienie ich potrzeb. Jak podkreślają jej współpracownicy, wieloletnia działalność dyrektor PCPR-u przyczyniła się do zbudowania pomostu pomiędzy osobami zdrowymi i niepełnosprawnymi.

Misją Iwony Nowakowskiej było wsparcie osób niepełnosprawnych w ich aktywnościach życiowych, społecznych i zawodowych, czyli stworzenie im równych warunków startu edukacyjnego i zawodowego oraz właściwego funkcjonowania w rolach społecznych.

Dzięki działalności dyrektor Iwony Nowakowskiej i kierowanego przez nią PCPR-u powiat ełcki zdobył laur „Samorząd Równych Szans” – za promowanie działań samorządu lokalnego przyczyniających się do zwiększenia udziału osób niepełnosprawnych we wszystkich aspektach życia lokalnych społeczności.

Na stanowisku dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku zastąpiła ją Anna Brdys.

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5