Wielomilionowe wsparcie dla samorządów z okręgu Senator Kopiczko

2021-03-31 14:49:19 (ost. akt: 2021-03-31 18:41:05)

Autor zdjęcia: Małgorzata Kopiczko

INWESTYCJE || Ogłoszono listę inwestycji, które otrzymają wsparcie w ramach RFIL-u, rządowego programu, w który niezwykle mocno zaangażowana jest Senator Małgorzata Kopiczko. To m.in. dzięki jej staraniom do mazurskich samorządów trafią ogromne kwoty na inwestycje, których celem jest poprawa jakości życia mieszkańców.
RFIL to skrót od Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, który skupia się na inwestycjach strategicznych dla mieszkańców Małych Ojczyzn, czyli lokalnych społeczeństw, a finalnie każdego z nas. W ramach RFIL-u, do gmin, powiatów oraz miast w całym kraju trafiają rządowe środki, które są przeznaczone na inwestycje bliskie ludziom. Co istotne, taka forma wsparcia jest całkowicie bezzwrotna.

Program jest ogromnym impulsem rozwojowym dla regionów, z czego doskonale zdaje sobie sprawę Senator RP Małgorzata Kopiczko, która zawsze jest blisko lokalnych społeczności, a rządowy program uznaje za kompleksową formę wsparcia wszystkich uczestników życia społecznego Małych Ojczyzn na Warmii i Mazurach.

To świetna okazja dla samorządów na realizację ich prospołecznych planów, także tych, których dotychczasowe finansowanie było zagrożone. Skorzystają również małe i średnie firmy w danym regionie ponieważ to właśnie one będą przecież realizować zadania samorządów które otrzymały dofinansowanie — zwraca uwagę Małgorzata Kopiczko.

Nabór wniosków do trzeciej edycji RFIL trwał od 10 do 28 grudnia ubiegłego roku, następnie trwała analiza wniosków złożonych przez samorządy. Do podziału była kwota 1,65 mld zł. Przekazane przez rząd środki finansowe można wykorzystać na inwestycje, które przysłużą się lokalnej społeczności, np. drogi, szkoły, przedszkola/żłobki, jak i inne działania niezbędne z punktu widzenia danego samorządu.

Teraz Małgorzata Kopiczko ma do przekazania świetne wiadomości – na Mazury, a ściśle – do samorządów z okręgu Senator PiS – trafi potężne wsparcie w wysokości 55 mln zł! To niemal 2/3 całej kwoty przyznanej na województwo warmińsko-mazurskie (84 mln zł).

Dzięki mojej osobistej interwencji u p. Premiera Mateusza Morawieckiego o wsparcie naszego regionu i zrozumienie potrzeb mieszkańców, udało się pozyskać tak duże środki finansowe na Mazury — mówi rozpoznawalna polityk. Docenia również wysiłki lokalnych włodarzy mających na celu poprawę komfortu życia mieszkańców.

Chciałabym podziękować przedstawicielom wszystkich samorządów, a w szczególności Prezydentowi Miasta Ełk, Wójtowi Gminy Ełk i Burmistrzowi Giżycka, za zaangażowanie i efektywną współpracę z moją osobą — podkreśla Senator z Mazur.

W ramach RFIL potężne wsparcie trafi m.in. do lokalnych samorządów, m.in. do Ełku, Giżycka, Pisza, Kętrzyna i Mrągowa. Dofinansowane zostaną inwestycje miejskie, gminne oraz powiatowe, zarówno duże, jak i te mniejsze. Senator Kopiczko zabiegała nieustannie o ich uwzględnienie i aktywnie była zaangażowana w dopilnowanie, aby zostały ujęte w rządowym programie.
Na co zatem udało się wywalczyć pieniądze z RFIL-u?

* Zakup sprzętu z zakresu gospodarki komunalnej do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Ełk - dofinansowanie 8 000 000 zł

Obecnie kwestia śmieci to ekologia i duże oszczędności jeżeli samorząd wykonuje zadanie samodzielnie. Koszt zakupu to 8 milionów złotych. Gmina w ramach swoich funduszy przygotuje zakład obsługujący gospodarkę śmieciową gminy, co będzie dużym, ale do dźwignięcia, zadaniem.

W dobie wysokich cen odbioru śmieci, wykonywanie usługi odbioru odpadów samodzielnie przez Gminę Ełk pozwoli na obniżenie z czasem cen utylizacji odpadów. A to znacznie ulży kieszeniom mieszkańców gminy. Wymiar społeczny wydaje się bezcenny — akcentuje Senator Kopiczko.

* Rozbudowa Szkoły nr 5 w Elku - dofinansowanie 6 000 000 zł
Senator Kopiczko szczególnie bliska jest kwestia edukacji dzieci i młodzieży szkolnej, dlatego uważa ten projekt za ważny społecznie i istotny z punktu widzenia kształcenia młodego pokolenia.

Obiekt kompleksowy, szkolno - żłobkowo - przedszkolny. W dzisiejszych czasach niezwykle potrzebny dla rodziców i dzieci, z czego doskonale jako pedagog zdaję sobie sprawę— podkreśla.

* Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania Stacji Uzdatniania Wody w gminie Kalinowo - dofinansowanie 700 000 zł / Zakup autobusu szkolnego w Kalinowie - 540 000 zł

Bardzo wspierałam ten projekt. Dzięki nowemu pojazdowi dzieci będą miały zapewniony bezpieczny transport. Z kolei budowa instalacji fotowoltaicznej to ważne zadanie ze względu na ekologię i bezpieczeństwo sanitarne mieszkańców – mówi Małgorzata Kopiczko.

Dzięki dofinansowaniu w wysokości 620 000 zł nowy autobus pojawi się również w Gminie Świętajno.

* Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rożyńsku Wielkim w systemie kontenerowym - dofinansowanie 1 750 000 zł

Sprawy edukacji są szczególnie bliskie mojemu sercu i zawsze staram się wspierać nowoczesne rozwiązania, a za taką należy uznać powyższą inwestycję.

* Przebudowa i remont Pl. Piłsudskiego w Giżycku — dofinansowanie 10 200 000 zł

To droga inwestycja, ale z punktu widzenia użyteczności i prestiżu, jaki wiąże się z nią, najważniejsza. Zyskała poparcie MON i 15 Brygady Zmech. w której stacjonują siły NATO. Plac jest zdegradowany i pamięta wczesne lata 70 ub. wieku. Jest jedynym miejscem na którym odbywają się uroczystości wojskowe w których biorą udział goście z zagranicy, w tym ambasador USA, ministrowie, generałowie NATO — zwraca uwagę Małgorzata Kopiczko.

Na tym placu odbywają się również pokazy sprzętu wojskowego. Na co dzień służy jako olbrzymi parking zwłaszcza dla żołnierzy brygady WOT i mieszkańców. Projekt ujmuje przebudowę infrastruktury kanalizacji deszczowej.

* Przebudowa mostu na rzece Dajna w Mrągowie w ciągu drogi powiatowej Nr 1509N – dofinansowanie 1 800 000 zł ( powiat mrągowski )

Ten projekt to sprawa oczywista. Udogodnienie dla wszystkich zwłaszcza niepełnosprawnych. Zapewnia bezpieczeństwo przeprawy co jest priorytetem. Bezpieczeństwo mieszkańców to podstawa, a likwidacja zaniedbań infrastrukturalnych jest atutem dodatkowym tego istotnego projektu — mówi polityk z Mazur.

* Dobudowa do istniejącego budynku SOSZ-W w Giżycku Sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym - dofinansowanie 3 037 500 zł

Wnioskodawcą jest giżycki powiat który prowadzi tę placówkę. Ośrodek nigdy nie miał w swoich zasobach takiej sali. Dzieci ćwiczyły na szkolnych korytarzach, świetlicy, salce. Projekt jest istotny ponieważ zapobiega wykluczeniu społecznemu osób z deficytami — zwraca uwagę Małgorzata Kopiczko.

* Wkład własny do projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu" realizowanego ze srodków RPO WiM 2014-2020 - dofinansowanie 364 000 zł

Modernizacja przyczyni się do tego, że w o wiele większym stopniu będą mogli z biblioteki korzystać mieszkańcy, a do tego oczywiście ważny jest aspekt w postaci wygenerowanych oszczędności.

Pisz czeka również dostawa fabrycznie nowych pojazdów silnikowych: samochodu osobowego przeznaczonego do obsługi obwodów drogowych Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu; samochodu brygadowego przeznaczonego do przewozu osób oraz materiałów ; ciągnika rolniczego wraz z osprzętem do drogowych robót utrzymaniowych – dofinansowanie to 595 000 zł.

W ramach RFIL-u przyznano także środki na inwestycje związane z ochroną środowiska i ekologią. To również szereg inwestycji wspierających bezpieczeństwo komunikacyjne i komfort mieszkańców. Na jakie jeszcze udogodnienia może liczyć społeczność z okręgu wyborczego Małgorzaty Kopiczko?

* Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N na odc. Dobra Wola - Szczecinowo od km 2+178 do km 4+778 w formule "zaprojektuj i zbuduj" - dofinansowanie 4 000 000 zł ( powiat ełcki )

* Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej nr 1602N Lesieniec - Silec w kierunku Surwile - III etap o dł. 864 mb. - dofinansowanie 1 000 000 zł ( powiat kętrzyński )

* Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kętrzynie - dofinansowanie 2 000 000 zł

* Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Maciejki -dofinansowanie 235 000 zł

* Barciany - Przebudowa ulic: Młynowa, Szkolna, Mickiewicza, Kościelna i Plac Wolności - Etap II i III - dofinansowanie 1 148 290 zł

* Budowa Stacji Uzdatniania wody w Nowej Różance -dofinansowanie 450 000 zł

* Reszel - Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obszarze ul. Warmińskiej, Krasickiego, Kolejowej, Chrobrego i Jagiełły – dofinansowanie 1 500 000 zł

* Przebudowa drogi nr 1598N w Wilkowie oraz Jakunowie o łącznej długości 843 m i szer. 4 m.( powiat węgorzewski ) – dofinansowanie 600 000 zł

* Przebudowa drogi polegająca na zmianie nawierzchni żwirowej na drogę z betonu w gminie Świętajno – dofinansowanie 810 000 zł

Senator Kopiczko cieszy się, że jej wysiłki na rzecz tego, aby w rządowym programie zostały ujęte powyższe inwestycje, spotkały się z przychylnością ze strony szefa polskiego rządu.

Poświęciłam ostatnie 3 miesiące na spotkania z ministrami oraz premierem Morawieckim i chciałabym mu serdecznie podziękować z całego serca za wsparcie i okazane zrozumienie. Niezmiernie cieszę się, że te inwestycje zostaną dzięki rządowemu wsparciu zrealizowane z korzyścią dla mieszkańców — podkreśla Małgorzata Kopiczko.

Obrazek w tresci


Komentarze (1) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. greg #3063827 4 kwi 2021 09:19

    Widać lobby fotowoltaiczne ma się bardzo dobrze. Żeby tylko nie skończyło się tak jak w Wierzchosławicach. Panele FV nie są ani wydajne, ani ekologiczne. Nie jest żadną tajemnicą, że średnioroczna wydajność paneli to ok. 10%. Co by było, gdy elektrownie węglowe miały taką sprawność? Nie zarobiłyby nawet na ZUS. Dla przykładu w lutym tego roku wydajność paneli wyniosła niecałe 4%, a w czerwcu czy lipcu zeszłego roku (czyli miesiącach najbardziej słonecznych) niecałe 17%. Dlaczego te dane nie są szeroko nagłaśniane i publikowane? Dlaczego w tym kraju zawsze wszystko jest robione pod kogoś a nie dla kogoś. Panele FV nie mają nic wspólnego z ekologią. A na rynku energii elektrycznej wprowadzają więcej biedy niż pożytku - zapytajcie pierwszego lepszego (dobrego) elektryka.

    Ocena komentarza: warty uwagi (1) odpowiedz na ten komentarz

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5