W Ełku powstanie pierwsza strefa „Kiss&Ride”

2021-03-24 12:24:12(ost. akt: 2021-03-24 12:27:35)

Autor zdjęcia: elk.pl

Rozpoczęła się budowa strefy „Kiss&Ride” przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Grodzieńskiej w Ełku. Zatoka będzie pełniła funkcję strefy dla rodziców odwożących dzieci do szkoły. Planowany czas zakończenia prac to połowa maja 2021 roku.
W Ełku przy Szkole Podstawowej nr 3 powstaje pierwsza strefa „Kiss&Ride”. Inwestycja polega na budowie zatoki postojowej z miejscem dla 5 aut, na której dozwolony będzie postój do 1 minuty. Na długości 120 metrów pojawi się również nowa nawierzchnia asfaltowa. Dodatkowo w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu wykonany zostanie nowy próg zwalniający, tzw. wyniesione przejście dla pieszych w miejscu najczęstszego przemieszczania się osób. Stary próg zostanie zlikwidowany.

Kosmetycznej przebudowie poddany zostanie również parking prostopadły zlokalizowany w szczycie budynku Grodzieńska 5 wraz z przebudową przyległego chodnika. Zamontowane zostaną elementy bezpieczeństwa ruchu (znaki i barierki). Planowany czas zakończenia prac to połowa maja 2021 roku.

Prace będą się odbywały przy połówkowym zamknięciu jezdni wraz z przyległymi chodnikami i parkingami. Kierowców przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zwracanie uwagi na znaki drogowe!

Po przebudowie zatrzymujące się w zatoce pojazdy nie będą tamowały ruchu na ulicy Grodzieńskiej w obu kierunkach. Rodzic będzie mógł zatrzymać samochód w zatoce aby dziecko bezpiecznie wysiadło z samochodu na przyległy chodnik i kontynuowało drogę do szkoły. Po czym rodzic odjedzie i udostępni miejsce kolejnym uczestnikom ruchu. Będzie to miejsce o dużej rotacji.

Realizacja zadania jest konsekwencją wprowadzonego pilotażu z jednoczesnym przeprowadzeniem konsultacji społecznych z mieszkańcami i rodzicami dzieci uczniów szkoły na przełomie września i października ubiegłego roku. Podczas pilotażu wyznaczona została zatoka K&R na istniejącej jezdni.

Rodzice bardzo pozytywnie oceni to rozwiązanie pod kątem wyznaczenia takiego miejsca. Jednakże spowodowało to utrudnienia dla kierowców przejeżdżających w kierunku ulicy Wileńskiej. Uwzględniając uwagi uczestników ruchu docelowo przyjęto rozwiązanie z dodatkowo zaprojektowaną zatoką (równoległą do jezdni).

elk.pl

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5