Ministerialne pożyczki pomogą branży turystycznej stanąć na nogi?

2020-05-13 12:42:40 (ost. akt: 2020-06-09 08:16:48)

Autor zdjęcia: Pixabay.com

Firmy dotknięte trudną sytuacja związaną z pandemią COVID-19, mogą skorzystać z korzystniejszych warunków pożyczek z projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka.
Zmiany w instrumencie Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka to odpowiedź Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego na kryzys związany z pandemią COVID-19, który szczególnie dotkliwie odczuwa branża turystyczna. Wsparcie pomoże firmom zabezpieczyć płynność finansową oraz utrzymać miejsca pracy, a tym samym ograniczy negatywny wpływ epidemii na branżę turystyczną w Polsce Wschodniej. Z ułatwień mogą także skorzystać firmy, które spłacają już pozyskane pożyczki z instrumentu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka.
Pożyczka na miarę potrzeb

Pożyczka, nawet do 500 000 złotych, może być w całości wykorzystana na pokrycie wydatków obrotowych, czyli związanych z bieżącą działalnością, na przykład na pokrycie wydatków na wynagrodzenia pracowników, opłaty za media, ubezpieczenia, koszty najmu powierzchni czy zakup towarów.
Dodatkowe ułatwienia to;

* okres spłaty pożyczki do 84 miesięcy (wcześniej było to możliwe po spełnieniu określonych warunków),
* brak wymaganego wkładu własnego,
* 6-miesięczna standardowa karencja w spłacie rat kapitałowych z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy lub 6-miesięczne wakacje kredytowe, czyli zawieszenie obowiązku spłat raty kapitałowej lub kapitałowo-odsetkowej,
* obniżenie oprocentowania (nawet do 0%).

Gdzie po pożyczkę?

Pożyczek, na mocy umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, udzielają instytucje finansujące. W województwie warmińsko-mazurskim – Działdowska Agencja Rozwoju SA, w województwie lubelskim to Lubelska Fundacja Rozwoju, w województwie podkarpackim – Agencja Rozwoju Regionalnego MARR SA, w województwie podlaskim – Fundusz Wschodni Sp. z o.o., w województwie świętokrzyskim – Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego i na stronach instytucji finansujących.

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Instrument Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka to środki krajowe, którymi dysponuje minister funduszy i polityki regionalnej, zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego, a dystrybucją w województwach zajmują się instytucje finansujące. Instrument wspiera mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w branży turystycznej i okołoturystycznej, chcące zainwestować w Polsce Wschodniej. Całkowity budżet instrumentu to 200 milinów złotych. Do tej pory ze wsparcia skorzystało ponad 400 firm. Pożyczki będą udzielane do 2026 roku.

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5