Budimex chce budować S16

2024-07-09 10:25:13(ost. akt: 2024-07-09 10:37:13)

Autor zdjęcia: GDDKiA Olsztyn

Jak wyjaśniają przedstawicie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jeżeli nie wpłyną odwołania, to do końca wakacji, po zakończeniu kontroli uprzedniej Prezesa UZP, zostanie podpisana umowa na rozbudowę obecnej DK16 pomiędzy Olsztynem i Barczewem do ekspresowej S16.

Przypomnijmy, że procedury toczą się od 21 grudnia 2022 r. W październiku 2023 r. dokonano pierwszego wyboru najkorzystniejszej oferty dla tego odcinka, wskazując ofertę Budimexu. Wpłynęło jednak odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, która nakazała unieważnienie wyboru i ponowne badanie ofert z uwzględnieniem odrzuconej oferty złożonej przez konsorcjum Polimex. Sąd Okręgowy w Warszawie, w lutym tego roku oddalił skargę na wyrok KIO, w efekcie przystąpiono do ponownego badania ofert.

Po ponownej analizie mieliśmy wskazać ofertę konsorcjum Polimex jako najkorzystniejszą, ale w czerwcu br. konsorcjum nie zgodziło się na wybór ich oferty. W efekcie ponownie wskazaliśmy na Budimex — wyjaśniają przedstawiciele GDDKiA.

W śladzie obecnej DK16 pomiędzy Olsztynem i Biskupcem, którą oddano do ruchu w 2010 r., powstanie droga ekspresowa S16 o długości blisko 30 km. Realizację podzielono na dwa odcinki: Olsztyn – Barczewo i Barczewo – Biskupiec. Dla tego drugiego odcinka, o długości ponad 18 km, w czerwcu podpisano umowę z wykonawcą.

Istniejąca droga zostanie dostosowana do parametrów klasy S dzięki dobudowie drugiej jezdni, jak i przebudowie konstrukcji niektórych odcinków istniejącej drogi. Wybudowane zostaną także dodatkowe jezdnie umożliwiające obsługę przyległych terenów. Powstaną nowe węzły drogowe Wójtowo oraz Łęgajny, natomiast węzły Barczewo, Kromerowo i Biskupiec zostaną dostosowane do parametrów drogi ekspresowej — informują drogowcy.

Co ciekawe, wykonawca w maksymalnym stopniu wykorzysta destrukt asfaltowy pozyskany z rozbiórki istniejącej DK16 i ponownie wbuduje go w nową nawierzchnię, przy zachowaniu wysokich parametrów jakościowych.

Na odcinku pomiędzy Olsztynem i Barczewem zostaną wybudowane wspomniane węzły Wójtowo oraz Łęgajny, na których zastosowane zostanie samowystarczalne oświetlenie wykorzystujące odnawialne źródła energii. Rozbudowany zostanie węzeł Barczewo. Powstanie jedenaście nowych obiektów inżynierskich, a trzy przejścia podziemne dla pieszych zostaną wydłużone.

W pierwszej kolejności wykonawca opracuje dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, co wraz z jej uzyskaniem potrwa ok. 17 miesięcy. Kolejne 22 miesiące, bez uwzględnienia okresów zimowych pomiędzy 16 grudnia i 15 marca, zajmie realizacja inwestycji. Kierowcy z nowej trasy powinni skorzystać w 2028 r.

Modernizacja odcinka DK16 ma kluczowe znaczenie dla północno-wschodniej Polski. Nowoczesna droga ekspresowa zwiększy przepustowość trasy, poprawi bezpieczeństwo oraz skróci czas podróży. Inwestycja ta przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu, przyciągając inwestorów i turystów oraz ułatwiając codzienne funkcjonowanie mieszkańców.

Inwestycja jest również bardzo ważna z punktu widzenia ełczan i mieszkańców wschodniej części Mazur. Obecnie podróż do Olsztyna trwa ponad 2,5 godziny, gdzie do pokonania mamy ok. 150 kilometrów.

GDDKiA, tom

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5