Wojciech Piktel istotnym ogniwem suwalskiej prokuratury

2024-05-15 11:58:50(ost. akt: 2024-05-15 12:11:05)
Wojciech Piktel

Wojciech Piktel

Autor zdjęcia: gov.pl

Decyzją Prokuratora Krajowego, Dariusza Korneluka, z funkcji Zastępcy Prokuratora Okręgowego odwołano prokurator Joannę Orchowską. Jednocześnie na nowego Zastępcę Prokuratora Okręgowego, na okres 6 miesięcy, powołano Wojciecha Piktela, sprawdzonego prokuratora związanego przez lata z Ełkiem.
Wojciech Piktel ma bogate doświadczenie zawodowe, które zdobywał na przestrzeni lat pracy w różnych jednostkach prokuratorskich. Jego droga zawodowa rozpoczęła się od aplikacji prokuratorskiej w Prokuraturze Rejonowej w Ełku, a następnie przechodził kolejne etapy asesury w tej samej jednostce.

W późniejszych latach p. Wojciech Piktel pracował jako prokurator w Prokuraturze Rejonowej w Ełku, by w końcu objąć stanowisko Prokuratora Rejonowego w Olecku. Jego kompetencje i zaangażowanie zaowocowały kolejnym awansem, kiedy to w latach 2016-2018 pełnił funkcję Prokuratora Rejonowego w Ełku. Niezwykle istotnym elementem jego kariery było również orzekanie jako sędzia Sądu Dyscyplinarnego dla Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym w latach 2014-2018.

Ostatnie lata pracy Wojciecha Piktela były związane z Prokuraturą Okręgową w Suwałkach, gdzie od 2018 roku pracował na zasadzie delegacji. W 2020 roku został prokuratorem Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Suwałkach, a od 2019 roku pełni również funkcję rzecznika prasowego.

Decyzja o powierzeniu Wojciechowi Piktelowi funkcji Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Suwałkach na okres 6 miesięcy, z pewnością wyraża uznanie dla jego doświadczenia, profesjonalizmu oraz zaangażowania w służbę prokuratorską. Jego bogate doświadczenie oraz wysoka kompetencja w prowadzeniu spraw karnych stanowią solidną podstawę do efektywnego pełnienia nowych obowiązków.

Zmiany kadrowe w Prokuraturze Okręgowej w Suwałkach należy odbierać nie tylko jako odpowiedź na potrzeby organizacyjne, ale także świadectwo zaufania wobec doświadczenia i umiejętności zawodowych osób, które kierują wymiarem sprawiedliwości na szczeblu lokalnym.

mac.

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5