Na tę drogę czekaliśmy kilka lat. Uroczyste otwarcie drogi Malinowo – Działdowo obiektywie Ryszarda Makszyńskiego

2023-11-10 10:48:49(ost. akt: 2023-11-10 11:52:00)

Autor zdjęcia: Ryszard Makszyński

6 listopada uroczyście odebrana została inwestycja: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1587N Malinowo – Działdowo od km 22+095,80 do km 23+740”, etap II, współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
W odbiorze wzięli udział: poseł na Sejm RP Robert Gontarz, senator RP Bogusława Orzechowska, starosta Paweł Cieśliński, wicestarosta Krzysztof Aurast, przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik, burmistrz gminy Miasto Działdowo Grzegorz Mrowiński, wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński, dyrektor PZD w Działdowie Krzysztof Chyliński oraz właściciel firmy wykonawczej Adam Nowakowski.

Koszt inwestycji wyniósł 8 069 818,93 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych to 95% wartości zadania.

W ramach inwestycji wykonana została przebudowa istniejącej infrastruktury odwadniającej, wykonane zostały chodniki, nowe oznakowanie poziome i pionowe oraz zjazdy, przebudowa istniejących chodników i ścieżek rowerowych, a także nowe odcinki ścieżek rowerowych, nowe stanowiska postojowe, bariery ochronne oddzielające drzewa od jezdni, parkingi i zatoki autobusowe. Wykonane zostały również pobocza z kruszywa oraz położone nowe warstwy bitumiczne jezdni.

— Zakończyliśmy drugi etap przebudowy drogi Malinowo – Działdowo. Pierwszy etap robiliśmy dwa lata temu, teraz kończymy drugi etap tej inwestycji. Jest to odcinek o długości 1,6 km o wartości ponad 8 mln, z czego 95% to dofinansowanie z budżetu państwa. Dzięki środkom zewnętrznym byliśmy w stanie tę drogę wykonać.

Mieszkańcy Działdowa często odpoczywają w malinowskim lesie i widzieli jak ta droga wygląda: była niebezpieczna, nierówna. Na tę drogę czekaliśmy kilka lat, ale w ostatnim rozdaniu programu Polski Ład została ona ujęta w cyklu dwuletnim. Najpierw wybudowaliśmy odwodnienie, kanalizację deszczową a w tym roku wykonaliśmy nawierzchnię łącznie z chodnikami i ciągiem pieszo-rowerowym. Cieszymy się z tak wspaniałej realizacji inwestycji — mówił Krzysztof Aurast - wicestarosta działdowski.


2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5