Ile zarobili radni gminy Rybno?

2021-08-15 16:00:00(ost. akt: 2021-08-13 13:41:28)

Autor zdjęcia: pixabay.com

Radni są zobowiązani do składania oświadczeń majątkowych, które zawierają publiczne dane o ich stanie majątkowym. Zajrzeliśmy do oświadczeń działdowskich radnych. Dane publikujemy zgodnie kolejnością umieszczenia na stronie urzędu. Kolejne dane w następnych numerach naszej gazety.
ADAM BOCHNO

> zasoby pieniężne – brak
> mieszkanie o pow. 53,04 m2, wartość – 70.000,00 zł, własność
> działka o pow. 36 m2 zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. 20 m2, wartość – 2000,00 zł, własność
> udział w zabudowanej nieruchomości o pow. 227 m2, wartość – 1500,00 zł
> użytki rolne działka o pow. 263 m2, wartość – 1000,00 zł, własność

DOCHODY
> działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy – 240,00 zł
> pełnienie obowiązków społecznych, obywatelskich – 11.845,48 zł
> praca – 37.292,77 zł
Łączny dochód – 49.378,25 zł

MARZANNA BORKOWSKA

> zasoby pieniężne – 3944,44 zł
> lokaty – 6261,45 zł
> mieszkanie o pow. 24,93 m2, wartość – 40.000 zł, współwłasność ustawowa
> działka z budynkiem gospodarczym o pow. 111 m2, 1/8 część w zabudowanej działce o pow. 205 m2, 1/15 część w działce o pow. 1014 m2, wartość – 10.000 zł, współwłasność ustawowa

DOCHODY
> praca – 33.971,05 zł
> dieta radnego – 10.736,52 zł
Łączny dochód – 44.707,57 zł

ŁUKASZ GŁOWACKI

> zasoby pieniężne – 33.115,40 zł
> działalność gospodarcza „REGULUS” Ekspertyzy Przyrodnicze Łukasz Głowacki przedmiot działalności gospodarczej 74.90 2, przychód – 145.369,00 zł

DOCHODY
> działalność gospodarcza – 123.602,18 zł
> dieta radnego – 7179,12 zł
Łączne dochody – 130.781,30 zł

MIENIE RUCHOME POWYŻEJ 10.000 zł
> sam. osobowy marki Opel Astra H III 1.6, rok produkcji 2004, wartość – 15.000 zł, właściciel
> ręczny stół rowkowy RSR-0300103, wartość – 14.514 zł

RAFAŁ GNIAZDOWSKI

> zasoby pieniężne – 30.000 zł

DOCHODY
> praca – 75.562,96 zł
> dieta radnego – 6874,92 zł
Łączny dochód – 82.437,88 zł

ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNE
> kredyt hipoteczny – 159.800 zł

GRZEGORZ JANUSZEWSKI

> zasoby pieniężne – 1000,00 zł
> dom o pow. 350 m2, wartość – 500.000,00 zł, współwłasność małżeńska
> gospodarstwo pasieczne do 10 rodzin, o pow. 2,30 ha, wartość 100.000,00 zł, współwłasność małżeńska, przychód – 6000 zł
> garaż dwustanowiskowy – budynek gospodarczy o pow. 80 m2, wartość – 50.000,00 zł, współwłasność małżeńska
> działalność gospodarcza Ośrodek Szkolenia Kierowców „Siódemka” Grzegorz Januszewski, przychód – 30.900,00 zł

DOCHODY
> umowa o pracę – 8.498,35 zł
> dieta sołtysa i dieta radnego – 15.117,50 zł
> działalność gospodarcza – 17.647,68 zł
> gospodarstwo – 3000 zł
Łączny dochód – 44.263,53 zł

MIENIE RUCHOME POWYŻEJ 10.000 ZŁ
> sam. osobowy marki Fiat Grande Punto z 2015 roku
> sam. osobowy marki Fiat Tipo z 2019 roku

ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNE
> kredyt hipoteczny – 20.000 zł
> kredyt konsumpcyjny – 34.000 zł

DARIUSZ KARBOWSKI

> zasoby pieniężne – 19.400 zł, 2090 €
> dom o pow. 120 m2, wartość – 190.000 zł, współwłasność małżeńska
> mieszkanie o pow. 48,2 m2, wartość – 194.000 zł, współwłasność małżeńska
> mieszkanie o pow. 60,3 m2, wartość – 200.000 zł, współwłasność małżeńska
> grunty rolne o pow. 2,7 ha, wartość – 20.000 zł, współwłasność małżeńska
> działka zabudowana budynkiem magazynowym o pow. 43 ary 5 m2, wartość 32.000 zł, własność
> działka zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, wartość – 250.000 zł, własność z osobą trzecią
> działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, wartość – 15.000 zł, własność małżeńska
> działka rolna zabudowana budynkiem, własność z osobą trzecią

DOCHODY
> zatrudnienie – 97.948 zł
> najem - 97.527 zł
> dieta radnego – 7180 zł
Łączne dochody – 202.655 zł

MIENIE RUCHOME POWYŻEJ 10.000 ZŁ
> sam. osobowy marki Ford Kuga z 2008 roku

ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNE
> kredyt hipoteczny – 20.514 €
> kredyt hipoteczny – 53.200 zł

ADAM KASPROWICZ

> zasoby pieniężne – 89.650,07 zł
> papiery wartościowe Fundusz Własności pracowniczej PKP, 8 jednostek na kwotę 3674,72 zł
> dom o pow. 165 m2, wartość – 250.000,00 zł, własność
> gospodarstwo rolne o pow. 2 ha, wartość 70.000,00 zł, zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, własność, dochód – 1881,03 zł, dopłaty obszarowe – 2947,45 zł

DOCHODY
> zatrudnienie – 57.280,97 zł
> dieta sołtysa i radnego – 11.910,36 zł
> inkaso sołtysa – 1026,40 zł
> dochód z gospodarstwa – 1881,03 zł
> dopłaty obszarowe – 2947,45 zł
Łączne dochody – 75.046,21 zł

MIENIE RUCHOME POWYŻEJ 10.000 ZŁ
> URSUS C360 3P z 1985 roku, wartość – 11.000,00 zł

SYLWESTER KASPROWICZ

> zasoby pieniężne – brak

DOCHODY
> dieta radnego – 8302,93 zł
> dieta członka zarządu LGD – 2640,00 zł
> umowa zlecenie – 2451,11 zł
> umowa o pracę – 5731,11 zł
Łączny dochód – 19.125,15 zł

WOJCIECH POKRĘT

> zasoby pieniężne – 20.000 zł, współwłasność małżeńska i 32.500,29 zł – IKZE
> dom o pow. 105 m2, wartość – 200.000 zł , własność

DOCHODY
> umowa o pracę – 158.811,24 zł
> umowa zlecenie – 8643,52 zł
> dieta radnego – 7057,44 zł
Łączny dochód – 174.512,20 zł

WALDEMAR RESZKA
> zasoby pieniężne – brak
> dom o pow. 135 m2, wartość – 400.000 zł, własność
> działalność gospodarcza Firma Usługowa Waldemar Reszka, Usługi Kierowania Pojazdem, przychód – 100.887,72 zł

DOCHODY
> działalność gospodarcza Firma Usługowa Waldemar Reszka, Usługi Kierowania Pojazdem – 87.320
> dieta radnego – 6874,92 zł
Łączny dochód – 94.194,92 zł

ELŻBIETA ROZENTALSKA

> zasoby pieniężne – brak
> dom o pow. 90 m2, wartość – 200.000 zł, własność

DOCHODY
> dieta radnego i sołtysa – 13.294,96 zł
> inkaso sołeckie – 1678,00 zł
Łączny dochód – 14.972,96

GRZEGORZ ROZENTALSKI

> zasoby pieniężne – 65.000 zł
> papiery wartościowe Fundusz Własności pracowniczej PKP, 4 jednostki – 1800 zł
> dom o pow. 117 m2, wartość – 350.000 zł, współwłasność
> mieszkanie o pow. 52 m2, wartość – 300.000 zł, współwłasność
> budynek gospodarczy 15 m2, działka 1500 m2, wartość – 70.000 zł, współwłasność

DOCHODY
> zatrudnienie – 54.024,19 zł
> umowa zlecenie – 4160,00 zł
> dieta radnego – 7481,61 zł
Łączny dochód – 65.665,80 zł

ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNE
> kredyt mieszkaniowy – 135.000 zł

JOANNA SŁUPSKA

> zasoby pieniężne – 52.000 zł

DOCHODY
> zatrudnienie – 43.893,90 zł
> umowa zlecenie – 3194,00 zł
> dieta radnego – 7300,80 zł
Łączny dochód – 54.338,70 zł

MIENIE RUCHOME POWYŻEJ 10.000 ZŁ
> sam. osobowy marki Volkswagen Golf Plus z 2005 roku

BOGDAN WANTOWSKI

> zasoby pieniężne – brak
> dom o pow. 98 m2, wartość – 300.000 zł, własność
> mieszkanie o pow. 42 m2, wartość – 150.000 zł, współwłasność
> działalność gospodarcza usługi ciesielsko-dekarskie i ogólnobudowlane przychód – 368.913,43 zł

DOCHODY
> działalność gospodarcza usługi ciesielsko-dekarskie i ogólnobudowlane dochód – 92.228,36 zł
> dieta radnego Gminy Rybno – 8231,34 zł
Łączny dochód – 100.459,70 zł

MIENIE RUCHOME POWYŻEJ 10.000 ZŁ
> sam. osobowy marki Peugeot 407 z 2005 roku

ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNE
> kredyt obrotowy na działalność gospodarczą – 60.000 zł
> kredyt hipoteczny na zakup mieszkania – 24.157,45 zł

Jakub Jankowski


2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5