Ratujemy kolejny zabytek przed całkowitym zniszczeniem

2021-05-01 16:00:00 (ost. akt: 2021-04-30 13:28:15)

Autor zdjęcia: Benedykt Perzyński

W 2021 roku Powiat Działdowski wraz z Gminą Miasto Działdowo przeznaczy na opracowanie dokumentacji technicznej na remont wieży w Malinowie dotację celową w kwocie 40 000,00 zł (po 50% udziału każdej ze stron).
Wieża w Malinowie potocznie nazywana „Wieżą Bismarcka”, znajduje się w lesie niedaleko Malinowa na terenie Nadleśnictwa Lidzbark. Powstała w 1915 r. według projektu Philippa Kähma w miejscu mogiły żołnierzy niemieckich i miała zostać przekształcona w obelisk w hołdzie żołnierzom poległym w czasie I wojny światowej. Jest zbudowana na planie kwadratu o wysokości 10-12 m. z wewnętrznymi, drewnianymi schodami, aktualnie zniszczonymi. W okresie międzywojennym władze polskie zmieniły jej nazwę na Wieżę Wolności. Jest odnotowana w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Działdowo oraz w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków jako „wieża widokowa”, ew. „wieża Bismarcka” pod numerem: Z-1/3013 z dnia 9 stycznia 2013 r. Obecnie znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Bez odpowiedniego zabezpieczenia może ulec całkowitemu i bezpowrotnemu zniszczeniu. Opracowanie dokumentacji technicznej na jej remont stanowi pierwszy element prac związanych z zabezpieczeniem i ochroną przed dalszą dewastacją i zniszczeniem.

https://m.wm.pl/2021/04/orig/domena-publiczna-709435.jpg

https://m.wm.pl/2021/04/orig/fot-benedykt-perzyn-ski-709438.jpg


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5