Ptasia grypa wciąż realnym zagrożeniem

2021-03-18 08:54:20 (ost. akt: 2021-03-19 09:29:42)

Autor zdjęcia: archiwum Gazety Działdowskiej

W ostatnich dniach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego stwierdzono kolejne ognisko ptasiej grypy. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Działdowie ponawia prośbę o bezwzględne przetrzymywanie ptaków przyzagrodowych w zamknięciu.
Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Działdowie otrzymuje informacje telefoniczne o niestosowaniu się przez niektórych właścicieli drobiu przyzagrodowego do wymogów prawa, co może skutkować odpowiedzialność karną. W związku z tym, wystosował apel, aby mieszkańcy bezwzględnie przetrzymywali ptaki przyzagrodowe w zamknięciu. Zakazuje się pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki. Należy zrobić wszystko, aby nie dopuścić do kontaktu drobiu i ptaków w gospodarstwie z ptakami dzikimi.

Ptasia grypa wciąż jest realnym zagrożeniem. Rok 2021 dopiero się rozpoczął, a już w sąsiednich powiatach pojawiły się trzy duże ogniska choroby. W całym kraju jest ich ponad 20! Zutylizowane zostały tysiące indyków, starty są ogromne. Dlatego nie zapominajmy o zagrożeniu i bezustannie przypominajmy o zasadach bioasekuracji. Głównym rezerwuarem ptasiej grypy jest drób oraz dzikie zwierzęta, takie jak gołębie oraz kaczki i gęsi. Wirus ptasiej grypy może rozprzestrzeniać się w powietrzu, a także poprzez nawozy. Źródłem możliwego zakażenia oprócz wody, może być również skażona pasza oraz niezdezynfekowana odzież robocza i sprzęt oraz zanieczyszczone środki transportu. Wirus ptasiej grypy rzadko powoduje zakażenie u ludzi. Gdy jednak do tego dojdzie, to grypa przebiega o wiele ciężej od “klasycznej” ludzkiej grypy.

red.
dzialdowo@gazetaolsztynska.pl

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5