Spółdzielnie socjalne w naszym powiecie

2021-02-26 14:18:00 (ost. akt: 2021-02-26 14:18:50)
W siedzibie Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. w Działdowie odbyło się spotkanie starosty Pawła Cieślińskiego, przy udziale wicestarosty Mariana Brandta i etatowego członka zarządu Janusza Kaczmarka z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego z terenu naszego powiatu.
Spotkanie, którego otwarcia dokonał prezes DAR-u S.A. Roman Dawidowski, dotyczyło przede wszystkim możliwości rozpropagowania wśród mieszkańców naszego powiatu idei spółdzielni socjalnych. W trakcie spotkania przybliżona została istota spółdzielni socjalnej jako podmiotu polskiego prawa łączącego cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej opierającej się na zasadzie osobistego świadczenia pracy przez jej członków.
Zgodnie z przepisami, członkami spółdzielni muszą być co najmniej w 50% osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, a jej zasadniczym celem jest możliwość ich szybkiego powrotu do uregulowanego życia społecznego i aktywności na rynku pracy.

W naszym powiecie działają:
Spółdzielnia Socjalna „Czysta pomoc” w Brodowie,
Spółdzielnia Socjalna Enercon w Działdowie,
Spółdzielnia Socjalna Impuls w Działdowie,
Spółdzielnia Socjalna Sipar w Działdowie,
Spółdzielnia Socjalna Arka w Iłowie-Osadzie,
Spółdzielnia Socjalna Pączuś w Iłowie-Osadzie,
Spóldzielnia Socjalna Słodkie Pyszności w Kisinach,
Spółdzielnia Socjalna Myk Myk w Szczuplinach,
Spółdzielnia Socjalna Wsparcie w Lidzbarku.

Warto przypomnieć, że ustawa o spółdzielniach socjalnych stanowi również realizację założeń Strategii Lizbońskiej oraz Wspólnotowego Programu Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu, jak również celów Wspólnoty określonych na szczycie w Nicei, odnoszących się do walki z bezrobociem i wykluczeniem społecznym poprzez: ułatwienie uczestnictwa w zatrudnieniu i dostępie do wszelkich zasobów, praw, dóbr i usług, zapobiegania ryzyku wykluczenia społecznego oraz pomocy dla najsłabszych, najbardziej narażonych na to ryzyko. Ponadto ustawa realizuje obowiązek wynikający dla Polski z Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w myśl których celem Wspólnoty jest wspieranie zatrudnienia, poprawa warunków życia i pracy, zapewnienie właściwej ochrony socjalnej, rozwój zasobów ludzkich na rzecz trwałego wysokiego zatrudnienia oraz zwalczanie izolacji społecznej.

powiat działdowski


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5