„Świeć Przykładem – bądź widoczny!”

2020-09-26 09:32:24 (ost. akt: 2020-09-26 09:38:39)

Autor zdjęcia: KPP Działdowo

"Świeć Przykładem – bądź widoczny” to akcja informacyjno-edukacyjna skierowana do uczestników ruchu drogowego. Działania ukierunkowane są szczególnie na osoby piesze oraz na najmłodszych uczestników ruchu drogowego pod kątem zwiększenia ich widoczności i bezpieczeństwa. W powiecie działdowskim policjanci zainaugurowali akcję podczas spotkania z najmłodszymi uczestnikami ruchu drogowego w Szkole Podstawowej w Księżym Dworze.
Policja działdowska zainaugurowała akcję „Świeć Przykładem-bądź widoczny”, w ramach której policjanci promują pod hasłem „Bądź widoczny” nawyk noszenia elementów odblaskowych przez niechronionych uczestników ruchu drogowego, w tym głównie przez osoby piesze. Samo posiadanie elementu odblaskowego nie wpływa na poprawę bezpieczeństwa pieszych. Należy nosić odblaski w taki sposób, by być widocznym dla innych uczestników ruchu drogowego.

W czasie trwania akcji, która potrwa do 30 marca 20121 roku policjanci będą promować modę na noszenie odblasków i podnosić świadomość uczestników ruchu drogowego w zakresie ich bezpieczeństwa na drodze. Ponadto podczas spotkań i poprzez komunikaty zamieszczane na stronie internetowej KPP w Działdowie oraz za pośrednictwem lokalnych mediów funkcjonariusze będą kształtować właściwe postawy i zachowania na drodze poszczególnych uczestników ruchu drogowego pod kątem korzystania przez nich z części drogi przeznaczonej dla danej grupy, w tym drogi dla rowerów, chodnika, pobocza czy właściwej strony jezdni.

W ramach akcji policjanci prewencji z Działdowa gościli w Szkole Podstawowej w Księżym Dworze, gdzie spotkali się z wychowankami tej placówki. Po przeprowadzonej prelekcji dotyczącej przepisów brd i właściwego zachowania na drodze przy przechodzeniu przez jezdnię oraz prawidłowego poruszania się rowerem funkcjonariusze przekazali dzieciom z klasy pierwszej elementy odblaskowe w postaci opasek odblaskowych. Uczniom klas I, II i III-ej przekazano kolorowanki informacyjno-edukacyjne kształtujące właściwe zachowania na drodze oraz ulotki dotyczące „10 zasad Bezpiecznej drogi do szkoły”.

Dzieci chętnie włączyły się w pogadankę udzielając odpowiedzi na zadawane pytania, a na koniec każda z klas uczestniczących w spotkaniu miała możliwość zapoznać się z policyjnym radiowozem i porozmawiać z policjantem Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego z KPP w Działdowie.

Działania mające na celu zwiększenie i poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w tym promujące odblaski prowadzone są przez Policję przez cały rok. Jednak znaczenie tych małych światełek nabiera szczególnego znaczenia właśnie w okresie jesienno-zimowym. Odblaski stanowią ważny element wyposażenia niechronionych uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza o świcie i po zmroku. Przyczyniają się one do zwiększenia ich widoczności, a tym samym wpływają na poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg. Policjanci zachęcają – noś odblaski! „Świeć Przykładem – bądź widoczny!”.


KPP Działdowo


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5