Dubeninki: warto zobaczyć

2010-05-30 21:18:10(ost. akt: 2014-10-01 14:57:14)
Najbardziej znanym obiektem turystyczym w gminie Dubeninki są słynne wiadukty w Stańczykach

Najbardziej znanym obiektem turystyczym w gminie Dubeninki są słynne wiadukty w Stańczykach

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Dubeninki to jedyna gmina w warmińsko - mazurskim, która graniczy z dwoma krajami: Rosją i Litwą. Jej największe atuty turystyczne to wiadukty w Stańczykach i Puszcza Rominicka.
Dubeninki – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie gołdapskim, w gminie Dubeninki. Założona w 1615 r. We wsi przeważała ludność polska i litewska aż do początków XX w.

Tereny te zamieszkiwali przez wiekami Jaćwingowie. W Maciejowiętach i Żytkiejmach zachowały się ich cmentarzyska całopalne. Wytępieni solidarnie przez Krzyżaków, Polskę i Ruś. Okolice Dubeninek później zasiedlili Polacy z Mazowsza i Litwini ze Żmudzi. W XIX zgermanizowani. Po wojnie tereny te zasiedliła ludność polska, głównie z Suwalszczyzny.

Gmina Dubeninki położona jest w północno - wschodniej części województwa warmińsko - mazurskiego, graniczy z Obwodem Kaliningradzkim i Litwą. Jej wielkim atutem turystycznym jest Puszcza Rominckiej, która zajmuje około 30% powierzchni gminy. Dużą atrakcją puszczy są rezerwaty leśne: Boczki, Żytkiejmska Struga, Czerwona Struga, Dziki Kąt. Żyją tu między innymi: czarne bociany, łosie i wilki.

Żeby zobaczyć Puszczę Romincką "z góry" trzeba wybrać się do Będziszewa. Stoi tam wysoka na 9 metrów wieża widokowa.

Największą atrakcja turystyczna gminy są wiadukty w Stańczykach o wysokości 32 metrów i długości 150 metrów zbudowane na początku XX.

W Dubeninkach działa Galeria Rękodzieła i Sztuki Ludowej, która prezentuje prace wykonane podczas warsztatów rękodzielniczych, a także narzędzia i sprzęty używane niegdyś w gospodarstwach. W sierpniu, w Dubeninkach odbywa się plenerowa impreza pod nazwą Przegląd Twórczości Ludowej. W programie występy zespołów ludowych, stragany z wyrobami rękodzielniczymi i wieczorna zabawa pod gwiazdami.

Na terenie gminy Dubeninki znajduje się 9 pomników przyrody ożywionej, głównie w Puszczy Rominckiej oraz 4 pomniki przyrody nieożywionej. [1]

dąb "Dworzanin" (obw. 363 cm, wys. 20 m) w parku podworskim w Bludziach
szpaler dębowy w parku podworskim w Bludziach Wielkich
aleja 20 dębów szypułkowych w leśnictwie Maków
13 jodeł balsamicznych (obwód 100-184 cm) - leśnictwo Bludzie
15 sosen wejmutek (obwód 82-175 cm) - leśnictwo Bludzie
3 buki (obwód 139-224 cm) - leśnictwo Maków
grupa 12 lip odroślowych rosnących w kręgu - leśnictwo Błąkały
"Piękna Sosna" w leśnictwie Błąkały,
aleja 229 jarząbów szwedzkich (obw. 0,9-2,2 m, wys. 9-12 m) przy drodze Błąkały – Stańczyki
głaz narzutowy we wsi Białe Jeziorki (obw. 5,1 m, wys. 1,5 m)
głaz narzutowy "Przybysz" w Dubeninkach (obw. 6,12 m, wys. 2,05 m)
głaz narzutowy "Tytan" w Białych Jeziorkach


Warto zobaczyć na terenie gminy Dubeninki

Bludzie: zabytkowy park
Błąkały: budynek dworcowy
Dubeninki: neogotycki kościół z początków XX w.,
Dubeninki: na wzgórzu na skraju wsi znajduje się cmentarz wojenny z 1914 r.
Dubeninki: stary cmentarz ewangelicki
Kiepkojcie: wiadukty kolejowe, zwane 'małymi Stańczykami".
Pobłędzie: budynek dworcowy
Rogajny: XIX-wieczny pałac z parkiem
Stańczyki: wiadukty kolejowe
Żytkiejmy: budynek dworcowy, kościół katolicki z XVI wieku, przebudowany w 1879 roku, cmentarz wojenny z I WŚ2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5