Historia jednego domu i… projektu

2020-07-02 10:58:21(ost. akt: 2020-07-02 11:02:19)

Autor zdjęcia: materiały prasowe

To dla mnie bardzo fascynujące: od gołej ziemi — do postawionego na niej domu. Ścian, podłóg i sufitów — miejsca, gdzie zamieszka rodzina i nada mój swój własny, niepowtarzalny klimat. — A wprowadzać można się już po około roku od rozpoczęcia robót — obiecuje Tomasz Lella, architekt z Olsztyna, właściciel Studia „Pantel”.
— Jak powstaje projekt domu?

— Projekt składa się z kilku etapów. Pierwszy etap to prace przedprojektowe: pozyskanie decyzji administracyjnych — wypisu z planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, warunkach od gestorów mediów, wody, kanalizacji, kabla energetycznego niskiego napięcia, ustalenie źródeł grzewczych, mapy do celów projektowych w skali 1:500, badań geologicznych, inwentaryzacji drzew i tym podobnej dokumentacji.

— To chyba zajmuje bardzo dużo czasu…

— Zgadza się. Te prace przygotowawcze, ze względu na decyzje administracyjne, zabierają dużo czasu — nawet do trzech miesięcy. Może je wykonać sam inwestor lub zlecić architektowi. W tym czasie architekt może też opracowywać drugi etap, czyli projekt koncepcyjny architektoniczny lub projekt koncepcyjny wielobranżowy.

— Co wchodzi w zakres projektu koncepcyjnego?

— W mojej pracowni na początku przeprowadzam rozmowę z inwestorem o jego preferencjach, a jednocześnie pokazuję mu swoje realizacje i katalog projektów. Zazwyczaj projekt koncepcyjny zawiera rzuty poszczególnych kondygnacji, przekroje, cztery elewacje, usytuowanie budynku na działce oraz wstępne wizualizacje i krótki opis. Należy również wspomnieć, że kolejny wariant projektu i każda zmiana wedle wskazówek inwestora — to dodatkowe czynności i dodatkowy czas pracy architekta.

— A co się dzieje po akceptacji projektu koncepcyjnego?

— Po tym jak inwestor zaakceptuje projekt i podpiszemy umowę — wchodzimy w trzeci etap, czyli projekt budowlany. Ten składa się z dokumentacji technicznej wielobranżowej, czyli z projektu architektury, projektu konstrukcji, projektu instalacji sanitarnych, c.o., projektu instalacji elektrycznej, projektu zagospodarowania terenu z usytuowaniem domu na działce z wytyczeniem budynku. Teraz czas, by na projekcie zagospodarowania terenu, na podstawie warunków otrzymanych od gestorów mediów, zaprojektować przyłącza: wody, kanalizacji sanitarnej i kabla energetycznego niskiego napięcia. Następnie składa się taki projekt w czterech egzemplarzach do organu administracyjnego z wnioskiem o decyzję o pozwoleniu na budowę.

— A potem…?

— Po otrzymaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę można przystąpić do prac budowlanych i rozpocząć budowę. A wprowadzać można się, w zależności od konkretnych warunków budowy, po około 12 miesiącach od rozpoczęcia robót.

— To jest procedura projektów indywidualnych. A jaka jest rada dla tych, którzy budowę chcą rozpocząć szybciej?

— Bardzo ważny jest wybór właściwego projektu, który będzie pasował do regionu i miejsca. Zachęcam do zapoznania się z moim katalogiem Projektów Warmii i Mazur, dostępnym na mojej stronie www.pantel.olsztyn.pl. Taki gotowy autorski projekt można nabyć w mojej pracowni do przystosowania na danym terenie działki.
Oprac. mmb