III Warmińsko-Mazurskie Dni Pola w powiecie braniewskim. Sprawdź program

2023-06-29 16:04:29(ost. akt: 2023-06-29 16:08:59)
Zdjęcie ilustracyjne - archiwum

Zdjęcie ilustracyjne - archiwum

Autor zdjęcia: W-MODR

Trwają III Warmińsko-Mazurskie Dni Pola, których celem jest umożliwienie rolnikom porównania w warunkach lokalnych, czyli zbliżonych do występujących w ich gospodarstwach, potencjału odmian roślin uprawnych, systemów ochrony roślin i nawożenia. III Warmińsko-Mazurskie Dni Pola zawitają do powiatu braniewskiego już 4 lipca. Sprawdź program wydarzenia.
Co stanowi o wyjątkowości Warmińsko-Mazurskich Dni Pola? To, że POLE staje się miejscem, gdzie potrzeba spotyka się z rozwiązaniem!

Jest to możliwe dzięki ścisłej współpracy przedstawicieli świata nauki, doradztwa rolniczego i rolników w formule praktycznych demonstracji w gospodarstwach rolnych.

III Warmińsko-Mazurskie Dni Pola zawitają do powiatu braniewskiego już 4 lipca!

DNI POLA
POWIAT BRANIEWSKI – 4 LIPCA 2023
PROGRAM:


Część teoretyczna:
Miejsce organizacji spotkania: Młyn Warmiński, ul. Dworcowa 25, 14-520 Pieniężno
10:00 – 10:10 Powitanie gości – Anna Subocz, Kierownik ZD w Braniewie
10:10 – 10:20 Oficjalne rozpoczęcie spotkania w powiecie braniewskim – Małgorzata Micińska-Wąsik,
Z-ca Dyrektora WMODR
10:20 – 11:20 Wykład: „Kryteria doboru odmian zbóż” – prof. dr hab. inż. Krzysztof Jankowski - UWM
w Olsztynie
11:20 – 11:35 „Projekt Spichlerz Północy – wsparcie rolnictwa w województwie warmińskomazurskim” - Hubert Grzegorczyk, Prezes Zarządu Elewarr Sp. z o.o.
11:35 – 11:50 Prezentacja platformy doradczej eDWIN – Justyna Zdolska, Kierownik PZDR nr 3
11:50 – 12:00 Wykład: „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” – Barbara
Mieczkowska, Broker SIR WMODR
12:00 – 12:45 Szkolenie dot. bezpieczeństwa pracy w rolnictwie zakończone konkursem wiedzy –
przedstawiciel PT KRUS w Braniewie
12:50 – 13:00 Przejazd autokarem i samochodami prywatnymi z restauracji Młyn Warmiński na demonstrację nr I

Część praktyczna:
13:00 – 13:30 Omówienie demonstracji nr I – pszenżyto ozime, w gospodarstwie Pana Grzegorza Biłasa w Lechowie sprawdź lokalizację, charakterystyka demonstracji – Marta Koziej, Doradca WMODR
13:35 – 14:05 Omówienie demonstracji nr II – żyto ozime, w gospodarstwie Pana Grzegorza Biłasa w Lechowie, charakterystyka demonstracji – Rafał Kabara, Doradca WMODR
14:10 – 14:50 Omówienie demonstracji nr III – rzepak ozimy w różnych technologiach uprawy, w gospodarstwie Pana Grzegorza Biłasa w Pieniężnie Drugim sprawdź lokalizację, Grzegorz Bałanda, Doradca WMODR
Analiza ekspercka demonstracji polowych - Ekspert: dr hab. inż. Tomasz Piechota, UP w Poznaniu
14:50 – 14:55 Przejazd z demonstracji do restauracji Młyn Warmiński w Pieniężnie
15:00 Część dyskusyjna, podsumowanie wydarzenia i poczęstunekPatronat Honorowy:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus, Wiceminister Aktywów Państwowych Andrzej Śliwka, Wojewoda Warmińsko -Mazurski Artur Chojecki

Patronat medialny:
TVP3 Olsztyn, Radio Olsztyn, Gazeta Olsztyńska, Rolnicze ABC.

Partner generalny – Krajowa Grupa Spożywcza
Partner branżowy - Wipasz S.A.


2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5