Katedra we Fromborku zakwalifikowana do konkursu Zabytek Zadbany. Nagrodzone zabytki będą prezentowane w dedykowanych wydawnictwach Narodowego Instytutu Dziedzictwa

2023-03-18 16:00:00(ost. akt: 2023-03-17 19:00:08)

Autor zdjęcia: Ryszard Biel

Wśród obiektów zakwalifikowanych do konkursu „Zabytek Zadbany” są i te z województwa warmińsko-mazurskiego. Nasz region, w kategorii specjalnej „właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem”, reprezentuje katedra we Fromborku.
Jak informują organizatorzy, konkurs „Zabytek Zadbany” ma na celu promocję właściwej opieki nad zabytkami — prowadzonych wzorowo prac badawczych, konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych, a także systematycznych działań na rzecz właściwego utrzymania zabytków.

Procedury konkursowe prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa, państwowa instytucja kultury, której organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w którego imieniu nadzór nad Konkursem sprawuje Generalny Konserwator Zabytków.

Ostatnio organizatorzy informowali o zakończeniu oceny formalnej wniosków konkursowych — złożono ich 55, ale 13 nie spełniło kryteriów formalnych. Pozostałe zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej.

Wśród obiektów znalazło się kilka z województwa warmińsko-mazurskiego. Są to: Dom Polski w Olsztynie (kategoria rewaloryzacji przestrzeni kulturowej i krajobrazu), Kuźnia Kultury „Dawna Kaplica” w Stawigudzie (kategoria adaptacji obiektów zabytkowych) i Siedziba Delegatury NIK w Olsztynie w kategorii specjalnej „właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem”, w której znalazła się również katedra we Fromborku.

Bazylika archikatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja to kościół w stylu gotyckim wybudowany w latach 1329-1388 na ufortyfikowanym wzgórzu — obecnie to Wzgórze Katedralne — w miejscu dawnej świątyni (katedry wybudowanej w roku 1288).

Jakie będą kolejne etapy konkursu? Teraz jury z każdej kategorii wybierze po maksymalnie cztery obiekty. W każdej kategorii wybrany zostanie wybrany jeden laureat, pozostałe obiekty otrzymają wyróżnienia. Wyjątkiem jest wspomniana kategoria specjalna, w której wskazuje się jednego lub dwóch laureatów, ale nie przyznaje się wyróżnień.

— Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymują tablice „Zabytku Zadbanego” do oznakowania obiektów. Nagrodzone zabytki są prezentowane w dedykowanych wydawnictwach Narodowego Instytutu Dziedzictwa przekazywanych właścicielom zabytków i przedstawicielom ogólnopolskiego środowiska konserwatorskiego — informują organizatorzy Konkursu.

I dodają: — „Zabytek Zadbany” to konkurs o wieloletniej tradycji. Od roku 1975 promuje właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych, którzy w sposób wzorowy prowadzą prace budowlane, konserwatorskie, rewaloryzacyjne i adaptacyjne, a także działają systematycznie na rzecz właściwego utrzymania zabytków zgodnie z najwyższymi standardami badawczymi i wykonawczymi.

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5