Najnowszy sondaż CBOS. Jak Polacy oceniają rząd Mateusza Morawieckiego?

2023-02-01 11:47:07(ost. akt: 2023-02-01 10:52:30)

Autor zdjęcia: PAP/Piotr Nowak

29 proc. Polaków uważa się za zwolenników rządu, a 44 proc. - za przeciwników; zadowolenie z faktu, że na czele Rady Ministrów stoi Mateusz Morawiecki, wyraża obecnie 33 proc. badanych, a niezadowolonych z tego jest 55 proc. - wynika ze styczniowego sondażu CBOS.
CBOS zauważył, że na początku 2023 roku notowania rządu uległy bardzo niewielkim zmianom w porównaniu z grudniem ubiegłego roku.

29 proc. Polaków uważa się obecnie za zwolenników rządu Mateusza Morawieckiego (wzrost o 1 pkt proc. w stosunku do grudnia), a 44 proc. (spadek o 2 pkt proc.) uważa się za przeciwników. Obojętność wobec rządu wyraziło w styczniu 24 proc. respondentów (wzrost o 1 pkt proc.). 3 proc. badanych (bez zmian) nie ma zdania na ten temat.

Badani pytani byli także w sondażu o to, jak oceniają wyniki działalności rządu premiera Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy. Na tak postawione pytanie ponad połowa ankietowanych - 55 proc. - odpowiedziała, że źle (spadek o 1 pkt proc.). Dobrze ocenia działania rządu 34 proc. ankietowanych (tyle samo, co w grudniu). 11 proc. nie ma zdania na ten temat (wzrost o 1 pkt proc.).

Z kolei na pytanie: "Czy, Pana(i) zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szansę poprawy sytuacji gospodarczej?" przecząco odpowiedziało 58 proc. respondentów (spadek o 3 pkt proc.), a twierdząco 31 proc. (wzrost o 1 pkt proc.). 11 proc. badanych odpowiedziało "trudno powiedzieć" (wzrost o 2 pkt proc.).

Zadowolenie z faktu, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki, wyraziło w styczniu 33 proc. respondentów (tyle samo, co w poprzednim badaniu). Niezadowolonych z tego jest 55 proc. badanych (wzrost o 1 pkt proc.), a 13 proc. (bez zmian w stosunku do grudnia) nie ma zdania na ten temat.

Sondaż przeprowadzono w dniach 9-22 stycznia na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL liczącej 1028 osób w ramach procedury mixed-mode (w tym: 59,5 proc. metodą CAPI, 21,8 proc. – CATI i 18,7 proc. – CAWI).

Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę.

CBOS podkreślił, że realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.(PAP)

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5