Umowy z Ochotniczą Strażą Pożarną podpisane [ZDJĘCIA]

2022-09-21 12:01:25(ost. akt: 2022-09-21 12:14:03)

Autor zdjęcia: PSP Braniewo

We wtorek, 20 września br., zostały zawarte umowy w sprawie określenia zadań realizowanych przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej na rzecz miast gminy, co wynika z nowej ustawy, która weszła w życie od 1 stycznia 2022 r. (Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych z 17 grudnia 2021 r. Dz. U. z 2021. Poz. 2490.).
Tego dnia przedstawiciele łącznie siedmiu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu braniewskiego spotkało się w siedzibie jednostek samorządowych, aby dopełnić formalności.

W Urzędzie Gminy Braniewo wójt gminy Jakub Bornus oraz przedstawiciele jednostek OSP z gminy Braniewo (OSP Lipowina, OSP Gronowo oraz OSP Żelazna Góra) dokonali podsumowania działalności reprezentowanych stowarzyszeń w roku bieżącym oraz podpisali umowy pomiędzy OSP a UG w Braniewie.

W siedzibie Miasta Braniewa burmistrz miasta Tomasz Sielicki oraz prezes OSP Braniewo druh Jerzy Welke po owocnej rozmowie dokonali podpisania umowy, która określa zadania jednostki OSP i miasta Braniewa w kontekście ustawy o ochotniczych strażach pożarnych.

Ostatnie tego dnia uroczyste podpisanie umów odbyło się w siedzibie Urzędu Miasta we Fromborku, gdzie w obecności burmistrza miasta Zbigniewa Pietkiewicza przedstawiciele jednostek OSP Frombork, OSP Jędrychowo oraz OSP Wielkie Wierzno dokonali podpisania umów. W siedzibie urzędu spotkali się członkowie Zarządu Miejsko-Gminnej ZOSP RP we Fromborku, którzy omówili realizację zadań i współpracy z samorządem Fromborka.

W podpisaniu umów uczestniczył komendant powiatowy PSP w Braniewie bryg. Ireneusz Ścibiorek oraz zastępca komendanta powiatowego PSP bryg. Jarosław Skalski.

Wcześniej porozumienia pomiędzy OSP a samorządem podpisano w Płoskini i Pieniężnie.


Do zadań Ochotniczej Straży Pożarnej należy m.in.:
- podejmowanie działań w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska,
- udział w działaniach i akcjach ratowniczych,
- udział w ochronie ludności,
- organizowanie ćwiczeń oraz udział w szkoleniach, ćwiczeniach i zawodach sportowo- pożarniczych,
- propagowanie zasad i dobrych praktyk w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
- wspieranie gminy w realizacji pomocy na rzecz społeczności lokalnej.

Z kolei do zadań miast i gminy należy m.in.:
- utrzymanie obiektów, pomieszczeń oraz terenu będącego w dyspozycji Ochotniczej Straży Pożarnej, niezbędnych do zapewnienia ochrony przeciwpożarowej,
- utrzymanie pojazdów i sprzętu specjalistycznego,
- zapewnienie środków łączności,
- zakup umundurowania i środków ochrony indywidualnej
- ubezpieczenie strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej.

PSP Braniewo

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5