Nowi ochotnicy zasilą szeregi 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej [ZDJĘCIA]

2021-10-12 14:04:11 (ost. akt: 2021-10-12 10:08:23)

Autor zdjęcia: 43blp

8 października 2021 roku blisko 85 osób stawiło się pod bramą 43 batalionu lekkiej piechoty w Braniewie, by rozpocząć 16-dniowe szkolenie podstawowe. Ochotnicy, którzy pozytywnie je ukończą, po złożeniu przysięgi, służyć będą w 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

Kandydaci pochodzą m.in. z powiatu elbląskiego, bartoszyckiego, ostródzkiego, kętrzyńskiego, braniewskiego, olsztyńskiego, lidzbarskiego i giżyckiego.

Nowo powołani żołnierze swój pierwszy dzień w służbie rozpoczęli od wypełnienia ankiety czyli tzw. wywiadu na temat stanu ich zdrowia oraz dotychczasowej aktywności.

Po wydaniu umundurowania oraz wyposażenia, żołnierze zostali przeszkoleni z zakresu znajomości i budowy broni. Każdemu z ochotników został przydzielony karabinek MSBS Grot, który będzie im towarzyszył aż do momentu zakończenia szkolenia. W kolejnych dniach kandydaci będą nabywali praktyczne umiejętności posługiwania się bronią, poznają podstawowe zasady pola walki oraz topografii terenu.

18 października odbędzie się także prelekcja pana Michała Ostapiuka z Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie na temat działalności 3. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, której tradycję dziedziczy 4. Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej.

Wśród ochotników, którzy chcą wstąpić w szeregi 4W-MBOT znaleźli się m.in.: nauczyciele, dziennikarze, informatycy, stolarze, kucharze, angliści, leśnicy, pracownicy administracji, a także osoby, które hobbystycznie zajmują się kajakarstwem, piłką siatkową czy piłką nożną. Każdy "w cywilu" robi coś innego, ale wszystkich łączy jedno - chęć służby Ojczyźnie i lokalnej społeczności.

Całe szkolenie już 23 października zakończy się uroczystą przysięgą wojskową w Braniewie.

ppor. Anna Szczepańska, ekspert ds. komunikacji 43 batalionu lekkiej piechoty w Braniewie 4. Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5