Braniewo: Żołnierze ukończyli szkolenie i złożyli przysięgę [ZDJĘCIA]

2021-08-09 13:32:22(ost. akt: 2021-08-09 11:05:28)

Autor zdjęcia: 43 blp

60 żołnierzy, którzy ukończyli szkolenie podstawowe, złożyło już uroczystą przysięgę wojskową. — Stajecie się dziedzicami wspaniałych wartości — odwagi, wierności i honoru — przekazał im w swoim liście minister obrony narodowej.
W minioną sobotę na terenie 43 batalionu lekkiej piechoty w Braniewie słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedziało niemal 60 żołnierzy.

— Szesnaście dni temu uczyniliście krok, który niesie za sobą dumę ze służby ojczyźnie, ale też wymagać będzie od was wytrwałości, hartu ducha oraz gotowości do wypełniania trudnych obowiązków. Wojsko Polskie potrzebuje takich ludzi jak wy i formacji takiej jak Wojska Obrony Terytorialnej, która we współpracy z administracją lokalną i pozostałymi rodzajami sił zbrojnych stanowi istotne wzmocnienie siły obronnej naszego kraju. Od dziś przyjmujecie na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo naszych sąsiadów. Nie możemy zawieść tych, którzy czekają na nasze wsparcie — powiedział ppłk. Artur Lichończak, zastępca dowódcy 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.


A minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak w swoim liście przekazał żołnierzom: — Składając przysięgę wojskową, stajecie się dziedzicami wspaniałych żołnierskich wartości — odwagi, wierności i honoru. To wielki zaszczyt i wyróżnienie. Wierzę, że okażecie się ich godni, podobnie jak zaufania, którym całe Wojsko Polskie cieszy się w naszym społeczeństwie.

W imieniu żołnierzy składających przysięgę wypowiedziała się szer. Martyna Zalewska: — Każda droga zaczyna się od pierwszego kroku, my zdecydowaliśmy się zapoczątkować nowy rozdział naszego życia, wstępując w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej. Jesteśmy tu, bo mocno wierzymy w nasz kraj i jesteśmy gotowi z całych sił go bronić. Będziemy blisko swoich społeczności. Gotowi na każde wyzwanie. Z dumą zakładać mundur i ruszać na pomoc.

Przypomnijmy — żołnierze pochodzący m.in. z powiatu elbląskiego, bartoszyckiego, ostródzkiego, kętrzyńskiego, braniewskiego, olsztyńskiego, lidzbarskiego i giżyckiego przed złożeniem przysięgi odbyli intensywne szkolenie podstawowe.

Jakie umiejętności szkolili? Działanie w sekcji, pokonywanie liniowych rejonów niebezpiecznych, czy działania patrolowe. Młodzi adepci poznawali znaki i sygnały dowodzenia oraz doskonalili umiejętności posługiwania się mapą i wyznaczanie azymutu.

— Wszystkie poznane przez nich zagadnienia tworzą zakres wiedzy niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania żołnierzy lekkiej piechoty — zaznacza ppor. Anna Szczepańska z 43 batalionu lekkiej piechoty w Braniewie.

Najważniejszym sprawdzianem dla całej grupy była pętla taktyczna, podczas której wszystkie nabyte podczas szkolenia umiejętności zostały zweryfikowane. To właśnie ci, którzy zaliczyli egzamin pozytywnie, spotkali się w Braniewie 7 sierpnia, by złożyć uroczystą przysięgę i służyć w 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.


2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5