Susza daje się we znaki rolnikom. Można składać wnioski o odszkodowania

2023-08-03 07:30:00(ost. akt: 2023-08-03 07:43:25)
Susza doskwiera rolnikom

Susza doskwiera rolnikom

Autor zdjęcia: pixabay.com

Susza rolnicza występuje na terenie wszystkich województw – poinformował Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy. Urzędnicy z Górowa Iławeckiego zachęcają miejscowych rolników do składania wniosków o odszkodowania.
Jak poinformował Państwowy Instytut Badawczy w komunikacie z połowy lipca, susza występuje na terenie wszystkich województw oraz we wszystkich monitorowanych uprawach: rzepaku i rzepiku, zbóż jarych, krzewów owocowych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, roślin strączkowych, zbóż ozimych, truskawek, warzyw gruntowych, tytoniu, drzew owocowych, chmielu, ziemniaka i buraka cukrowego.

"Tegoroczne warunki pogodowe wiosny z uwagi na wysokie usłonecznienie, dużą prędkość wiatru oraz bardzo małe opady atmosferyczne sprawiły, że wystąpił na terenie kraju duży deficyt wody dla roślin uprawnych, powodujący straty plonów wynoszące przynajmniej 20 proc. w stosunku do plonów uzyskiwanych w latach o przeciętnych warunkach pogodowych" — ocenili przedstawiciele instytutu.

Jak dodali, w szóstym okresie raportowania, czyli od 11 maja do 10 lipca, średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego, na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna i wynosiła -160 mm.

"W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w szóstym okresie raportowania, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na terytorium Polski" — poinformował Instytut Uprawy, nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego.

Największy deficyt wody notowano na terenie Pojezierza i Pobrzeża Kaszubskiego, Pojezierza Południowo pomorskiego, Równiny Słupskiej Wysoczyzny Damnickiej, Żuław oraz na Pojezierzu Wielkopolskim i Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim od -230 mm do -259 mm.

Dlatego urzędnicy z Górowa Iławeckiego przekazali do publicznej wiadomości informacje zawarte w piśmie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczące szacowania szkód spowodowanych tegoroczną suszą.

Producent rolny obowiązkowo będzie musiał złożyć wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy za pomocą publicznej aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą” (link na stronie internetowej UM Górowo Iławeckie – przyp. red.) do 15 października roku wystąpienia suszy. Protokół oszacowania szkód generowany jest wyłącznie automatycznie za pomocą publicznej aplikacji. Aplikacja dostępna jest już na stronie MRiRW. Podpisanie i wysłanie wniosku możliwe będzie, zgodnie z informacją zawartą na stronie MRiRW po 20 września br. Rolnik może już tworzyć nowe wnioski, zapisywać je i edytować ale podpisywanie i wysyłanie wniosków będzie możliwe od 20 września — czytamy w informacji.

Jak dodają urzędnicy, rolnik może ponadto wystąpić do gminy z wnioskiem o oszacowanie szkód spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych przez komisje powołane zarządzeniami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Do wniosku należy załączyć kopię wniosku o płatności 2023. Komisje powinny oszacować szkody w okresie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego tych szkód, nie później jednak niż do zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji. 

Komisja nie sporządza protokołu z oszacowania tych szkód, jedynie notatkę (protokół generowany jest tylko i wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji).
 
"Komisja składa za pomocą publicznej aplikacji w terminie 60 dni od dnia oszacowania szkód spowodowanych przez suszę, jednak nie później niż do 15 października roku wystąpienia suszy oraz przekazuje uwierzytelniony przez członków komisji wydruk z aplikacji publicznej, raportu oszacowania szkód w danym gospodarstwie rolnym wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce powstania szkód. Wydruk raportu z aplikacji przed wysłaniem do wojewody musi zostać podpisany przez wszystkich członków komisji" — przekazują przedstawiciele urzędu.

Końcowy protokół oszacowania szkód oparty będzie o trzy źródła danych dotyczących wysokości szkód w uprawach: dane podane we wniosku w aplikacji przez rolnika, dane z raportu oszacowania komisji na miejscu oraz dane pobierane z Instytutu Uprawy, nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego (IUNG).

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5