Gmina Górowo Iławeckie najlepsza w rankingu

2023-06-28 10:50:00(ost. akt: 2023-06-28 10:56:43)
Urząd Gminy Górowo Iławeckie

Urząd Gminy Górowo Iławeckie

Autor zdjęcia: Google Maps

Co prawda nie w czołówce, ale nasze gminy i powiat bartoszycki wyprzedziły wiele innych samorządów w najnowszym rankingu opracowanym m.in. przez ekspertów z Instytutu Studiów Wschodnich. Z danych wygląda, że nie mamy się czego wstydzić.
Opublikowano dane Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce w 2022 r. przygotowanego przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich. Jest to analiza kondycji finansowej wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, od 2017 r. jest cyklicznie przygotowywany przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich.

Został opracowany na podstawie sprawozdań finansowych składanych przez samorządy przy współpracy z niezależnymi, renomowanymi instytucjami: Krajową Radą Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie (w latach 2017-2019) i Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu (w latach 2020-2023).

Wskaźniki oceny samorządów, jakie były brane pod uwagę w rankingu, to udział dochodów własnych w dochodach ogółem; relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów; udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach; obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; udział środków europejskich w wydatkach – bez poręczeń; relacja zobowiązań do dochodów oraz udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

„Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce 2022” jest narzędziem obrazującym kondycję finansową samorządów lokalnych w ostatnim roku oraz porównuje osiągnięte wyniki do roku poprzedniego. Jest on oparty na rzetelnych danych i opracowywany przez niezależnych ekspertów.

Raport powstał na mocnych fundamentach metodologicznych i jest instrumentem pozwalającym być elementem budowania opinii na temat włodarzy i przedstawicieli regionów. W raporcie mierzymy efekty zarządzania wszystkich, nawet najmniejszych jednostek samorządu terytorialnego, co pozwala nam na uchwycenie obrazu holistycznego polskich samorządów" — opisuje Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego, pomysłodawca Europejskiego Kongresu Samorządów.

Na tle polskich gmin te z Warmii i Mazur niestety nie wypadły najlepiej – ale i nie najgorzej. W poszczególnych kategoriach w pierwszej dziesiątce znalazła się jednak tylko jedna warmińsko-mazurska gmina - Stawiguda.

W grupie 1513 gmin wiejskich w 2022 roku najlepsze wyniki uzyskały: 1. Michałowice (woj. mazowieckie); 2. Dobra Szczecińska (woj. zachodniopomorskie); 3. Baranów (woj. wielkopolskie); 4. Kozielice (woj. zachodniopomorskie); 5. Bełchatów (woj. łódzkie); 6. Radwanice (woj. dolnośląskie; 7. Szumowo (woj. podlaskie); 8. Krzyżanów (woj. łódzkie); 9. Stawiguda (woj. warmińsko-mazurskie); 10. Stare Bogaczowice (woj. dolnośląskie).

W tej kategorii gmina Górowo Iławeckie zostało sklasyfikowane na 36. miejscu na liście, 1033 pozycję zajęła gmina Bartoszyce.

Badanie obejmowało także grupę 662 gmin miejsko-wiejskich (tu na pierwszym miejscu Konstancin-Jeziorna z województwa mazowieckiego, 552. Bisztynek, 575. Sępopol); 236 gmin miejskich (pierwsze miejsce zajął Józefów z województwa mazowieckiego, 109. Górowo Iławeckie, 221. Bartoszyce); w grupie 66 miast na prawach powiatów przoduje Warszawa (Olsztyn zajął 12. pozycję, Elbląg 45.) a w grupie 314 powiatów ziemskich - powiat wrocławski (powiat bartoszycki został sklasyfikowany na 299. pozycji).
Opr. RAZ

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5