Szkoły z powiatu w sieci warmińsko-mazurskich ekopracowni

2023-04-26 11:30:00(ost. akt: 2023-04-26 11:35:43)

Autor zdjęcia: Pixabay

Młodzież z Warmii i Mazur jeszcze skuteczniej się nauczy, jak dbać o środowisko naturalne. W każdym z powiatów województwa bowiem powstaną ekopracownie – zielone szkoły. W powiecie bartoszyckim takie zostaną zorganizowane w dwóch placówkach.
Dzięki tej inicjatywie uczniowie zyskają przyjazne miejsca do nauki i rozwijania zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych.

Projekt budowy nowoczesnych ekopracowni w szkołach ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Na Warmii i Mazurach docelowo powstanie ponad 40 takich miejsc w szkołach.

— Placówki otrzymają dofinansowanie na rozwój infrastruktury edukacyjnej. Dzięki temu wsparciu uczniowie zyskają przyjazne miejsca do nauki i rozwijania zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych. W pierwszym etapie konkursu liczymy przede wszystkim na kreatywność uczestników. Placówki ubiegające się o środki mają bowiem wyznaczone zadanie – stworzenie krótkiego filmu, w którym pokażą między innymi, jak działali wcześniej w zakresie ekologii i jakie działania będą chcieli podejmować w przyszłości, gdy w ich szkole powstanie ekopracownia — mówił Tomasz Tracz, zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW w Olsztynie.

Środki na ten cel - ponad 2,6 miliona złotych - pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program wdrażany będzie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Nabór wniosków zakończył się 17 marca. Miesiąc później podano listę laureatów.

"Do konkursu zgłoszono łącznie 74 prac, w tym 31 projektów związanych z pracowniami klimatycznymi oraz 43 prac dotyczących pracowni przyrodniczych. Komisja oceniła zgłoszone do konkursu prace. Po długim procesie oceny i selekcji, wyłoniono 21 projektów z każdej kategorii, które otrzymają wsparcie finansowe" - poinformowali przedstawiciel Funduszu.

Biorąc pod uwagę tak rygorystyczną selekcje, tym bardziej cieszy, że pracownie powstaną na terenie powiatu bartoszyckiego. Otóż pracownia przyrodnicza powstanie w Zespole Szkół w Górowie Iławeckim prowadzonym przez powiat bartoszycki a klimatyczna w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim prowadzonym przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.
RAZ

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5