Środki zgromadzone na subkoncie w ZUS można podzielić i wypłacić po śmierci ubezpieczonego

2023-03-15 09:26:27(ost. akt: 2023-03-15 09:30:13)

Autor zdjęcia: Ewa Lubińska

Środki zapisane na subkoncie osoby ubezpieczonej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych podlegają podziałowi i wypłacie w razie m.in. śmierci tej osoby. Tak, jak to się dzieje w przypadku środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym (OFE).
Jeśli ktoś ma subkonto w ZUS, to może wskazać osoby uprawnione do zapisanych na nim środków po jego śmierci. W dowolnym momencie może też zmienić swoją wcześniejszą dyspozycję.

ZUS informuje osobę ubezpieczoną, która nie zawarła umowy z OFE o tym, że musi ona złożyć pisemne oświadczenie o stosunkach majątkowych między nią a jej współmałżonkiem oraz o tym, że może wskazać osoby uprawnione do otrzymania środków po jej śmierci.

Warto z tego skorzystać. Jeśli nie ma takiego wskazania, wówczas środki zapisane na subkoncie wchodzą do masy spadkowej.

– W przypadku śmierci osoby, która nie była członkiem OFE i dla której ZUS prowadził jedynie subkonto, ZUS – na podstawie jej wskazania – informuje osoby uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie tej zmarłej osoby o tym, że mogą one złożyć wniosek o wypłatę, mimo że przepisy nie nakładają na ZUS takiego obowiązku – wyjaśniła dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Składek ZUS Ewa Kosowska.

Podział środków na subkoncie następuje na podstawie wniosku osoby uprawnionej do tych środków, w oparciu o złożone wcześniej oświadczenie i wskazanie.

Środki zgromadzone na subkoncie zmarłego, które nie zostaną podzielone w zakresie, w jakim stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej, są przekazywane osobom wskazanym przez zmarłego, a jeśli nie ma takich osób, wówczas wchodzą w skład spadku.

Aby uzyskać wypłatę z subkonta w ZUS, nie trzeba korzystać z pośredników (firm). Wystarczy przyjść do placówki i złożyć odpowiedni wniosek. Formularze dotyczące subkonta są dostępne na stronie ZUS.
Jeśli ubezpieczony ma subkonto w ZUS i jednocześnie jest członkiem OFE, wskazanie osób uprawnionych do środków zapisanych na rachunku w OFE i subkoncie w ZUS powinien złożyć w swoim OFE.

Podział środków po jego śmierci rozpoczyna się w otwartym funduszu emerytalnym. Oznacza to, że osoba do nich uprawniona musi w pierwszej kolejności złożyć stosowny wniosek do właściwego OFE, aby otrzymać należne środki.

OFE ma obowiązek zawiadomić ZUS o:
— osobach, na rzecz których nastąpił podział środków zgromadzonych na rachunku w OFE w razie śmierci osoby, dla której ZUS prowadzi subkonto,
— udziale tych osób w środkach zgromadzonych na rachunku w OFE,
w ciągu 14 dni od momentu zrealizowania podziału.

Podział środków na subkoncie w ZUS jest zatem konsekwencją podziału środków zgromadzonych w OFE. Po tym jak do ZUS wpłynie stosowne zawiadomienie z OFE, ZUS ma 3 miesiące na podzielenie i wypłatę środków zapisanych na subkoncie zmarłej osoby ubezpieczonej.
Źródło: ZUS

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5