Niebezpiecznie przy szkole?

2023-03-22 09:20:00(ost. akt: 2023-03-22 09:23:14)

Autor zdjęcia: FB/Jarosław Puszko

Kwestia bezpieczeństwa młodzieży zmierzającej do szkoły nie powinna budzić jakichkolwiek kontrowersji. W Bartoszycach mieszkańcy apelują o ograniczenie prędkości pojazdów przy jednej z podstawówek.
W sprawie ustawienia znaku drogowego ograniczającego prędkość na ul. Nowowiejskiego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Bartoszycach do władz miasta zwrócił się radny Jarosław Puszko.

— Dlaczego na ul. Nowowiejskiego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Bartoszycach nie ma znaku ograniczającego prędkość do 40 km/h? Chciałbym się dowiedzieć czy Pan Burmistrz jako osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo mieszkańców Bartoszyc kierował już w tej sprawie pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Jeżeli tak, to jaka była odpowiedź? - dopytywał. Jak dodał wielokrotnie na sesjach Rady Miasta Bartoszyce prosił o interwencję w tej sprawie.

— Brak ograniczenia prędkości na ul. Nowowiejskiego przy Szkole Podstawowej nr 4 stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, ich rodziców oraz mieszkańców Bartoszyc, poruszających się przejściami dla pieszych — podkreślił radny.

Jak dowiadujemy się w ratuszu, odcinek drogi w ciągu ul. Nowowiejskiego na odcinku od kościoła do skrzyżowania z ul. Żeromskiego stanowi ciąg drogi wojewódzkiej, a zarządcą tej drogi jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

„Powyższa zmiana w organizacji ruchu drogowego może nastąpić przez właściwego zarządcę drogi, po uprzednim wykonaniu przez niego projektu zmiennej organizacji ruchu drogowym lub na wniosek strony, lecz w uzgodnieniu i za zgodą zarządcy danej drogi — w tym przypadku ZDW w Olsztynie.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Bartoszyce już w 2021 roku wystąpił do zarządcy drogi nr 512 z wnioskiem o wprowadzenie zmian w organizacji ruchu drogowego (ograniczenie prędkości do 30 km/h) na wskazanym odcinku ul. Nowowiejskiego. Zarządca drogi wojewódzkiej zaopiniował negatywnie przedmiotowy wniosek” — czytamy w odpowiedzi podpisanej przez burmistrza Bartoszyc Piotra Petrykowskiego.

W piśmie ZDW z 2021 roku czytamy z kolei, iż: „w sprawie wprowadzenia ograniczenia prędkości do 30 km/h w ciągu drogi wojewódzkiej nr 512 — ul. Nowowiejskiego w Bartoszycach (...) Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako organ zarządzający ruchem na drogach wojewódzkich informuje, że została przeprowadzona wizja lokalna w terenie.

W wyniku przeprowadzonej wizji nie potwierdzono zasadności wprowadzenia tak rygorystycznego ograniczenia prędkości. Istniejąca organizacja ruchu jest prawidłowa i zgodna z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Istniejące ograniczenie prędkości do 50 km/h w pełni zapewnia bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu, a wprowadzenie wnioskowanej zmiany wymagałoby dodatkowego uzasadnienia w postaci dodatkowego zastosowania np. znaku ostrzegawczego — co w tym konkretnym przypadku nie ma uzasadnienia i konieczności”.

Jak dodali wojewódzcy drogowcy we wspomnianym piśmie: „wnioskowane ograniczenie prędkości do 30 km/h stosuje się w przypadku wystąpienia fizycznych elementów spowolnienia i uspokojenia ruchu bądź nienormatywnych parametrów drogi takich jak nienormatywny i niebezpieczny zakręt przy jednoczesnym braku widoczności”. Dlatego wniosek miasta zaopiniowano negatywnie.
RAZ

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5