Powiatowe spotkanie sieciujące

2023-03-07 11:47:52(ost. akt: 2023-03-07 12:01:30)

Autor zdjęcia: materiały starostwa powiatowego

W powiecie bartoszyckim przebadano scriningowo prawie 300 dzieci i ponad 200 uczniów. To jeden z elementów projektu, którego celem jest utworzenia aktywnego partnerstwa na rzecz zintegrowanych działań wokół dzieci, uczniów i rodzin.
W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Bartoszycach odbyło się spotkanie, podczas którego omówiono modelowe wsparcie międzysektorowe (MWM) na rzecz zintegrowanych działań wokół dzieci, uczniów i rodzin, którego celem jest utworzenia aktywnego partnerstwa opartego o lokalne zasoby tzw. Powiatowego Zespołu Koordynacji Zasobów.

Spotkanie poprowadziła Ewa Rodziewicz, koordynatorka projektu, która przedstawiła jego założenia oraz zasady współpracy i sieciowania między instytucjami.

Następnie Izabela Szczepańska oraz Justyna Lewicka-Binięda - koordynatorki badań przybliżyły pierwszy etap wstępnych badań dzieci i uczniów objętych wsparciem.

W ramach projektu przebadano scriningowo prawie 300 dzieci i ponad 200 uczniów.

W drugim etapie zaplanowane jest monitorowanie rozwoju dziecka i ucznia z trudnościami – wdrażanie i monitorowanie realizacji zaleceń zawartych w modelowym planie wsparcia oraz ocena jego skuteczności oraz powołanie Powiatowego Zespołu Koordynacji Zasobów.

W trakcie spotkania warsztatowo omówiono zasoby powiatu. Wskazano główne problemy w realizacji wsparcia dzieci i uczniów, przedstawiono możliwości w jaki sposób te trudności można pokonać, oraz dokonano analizy i diagnozy wsparcia.

– Wyrównywanie szans i umożliwienie pełnego włączenia osób i rodzin we wszystkie obszary życia – to główne założenia projektu – mówi Ewa Rodziewicz. – Jednak jak wiadomo wszystko rozbija się o pieniądze i niewystarczającą liczbę specjalistów. Takie spotkanie, jak dziś, miało na celu również wzajemne przedyskutowanie problemów z którymi spotykamy się na co dzień oraz stworzenie sieci kontaktów.
Informacja starostwa

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5