Upał, a czas pracy. Znamy odpowiedź Urzędu Miasta w Bartoszycach

2022-07-05 08:30:00(ost. akt: 2022-07-05 12:34:41)
Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: pixabay.com

28.06 informowaliśmy o skróceniu czasu pracy w Urzędzie Miasta w Bartoszycach dodając, że jest to dobra wola pracodawcy. W komentarzach internauci wspominali o klimatyzacji oraz innych zawodach i firmach, których pracownicy krócej pracować nie mogą. Nie wszystkie komentarze były zgodne z prawdą. 4 lipca otrzymaliśmy odpowiedź z Urzędu.
Post na temat ograniczenia czasu pracy w urzędzie w związku z wysokimi temperaturami opublikowaliśmy 29 czerwca. Przeczytało go blisko 8,5 tysiąca użytkowników, ma również 52 komentarze. Cztery spośród nich sugerowały, że w Urzędzie Miasta jest klimatyzacja. Okazuje się, że nie jest to prawda.


Szybka reakcja Urzędu


4 lipca otrzymaliśmy odpowiedź z urzędu. Warto zaznaczyć, że otrzymaliśmy ją po pięciu dniach od wysłania maila. Tak szybka odpowiedź i to pomimo faktu, że nie korzystaliśmy z trybu dostępu do informacji publicznej (w nagłówku maila opisaliśmy go jako pytanie prasowe) jest ważną zmianą polityki urzędu.

Cytujemy odpowiedź podpisaną przez Sekretarza Miasta Roberta Pająka.
„W odpowiedzi na Państwa wniosek w sprawie udostępnienia informacji z dnia 29 czerwca 2022 roku informuję, iż budynek nie posiada ogólnej klimatyzacji pomieszczeń biurowych znajdujących się w Urzędzie Miasta."

Decyzję o skróceniu czasu pracy podjęły również inne urzędy, np. w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, które od 1 lipca skróciło czas pracy do godziny 14:00. Zmiana obowiązuje również w zamiejscowych stanowiskach starostwa w Dobrym Mieście i Biskupcu.


Krótsza praca obowiązkowa, ale dla młodocianych


Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 sierpnia 2004 roku wprowadziło zakaz pracy w pomieszczeniach, w którym temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza. Jednak dotyczy ono wyłącznie pracowników młodocianych. Prawo nakazuje wszystkim pracodawcom dostarczenie napojów. Nierespektowanie tego obowiązku stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny od 1 do 30 tys. złotych.

W sprawie wypowiedział się Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko, która zaapelowała do pracodawców o skracanie czasu pracy podczas trwających upałów:

— Pracodawca powinien zapewnić pracownikom nieodpłatnie zimne napoje, gdy temperatura na stanowiskach pracy przekracza 28 st. C, a na otwartej przestrzeni 25 st. C. Napoje powinny być dostępne stale, w ilości zaspokajającej potrzeby zatrudnionych. Pracodawcy mogą też wprowadzać rotację na stanowiskach pracy i dodatkowe przerwy, aby umożliwić pracownikom ochłodzenie się i regenerację sił. Skrócenie czasu pracy i dodatkowe przerwy nie mogą jednak powodować obniżenia należnego pracownikom wynagrodzenia.

Czas pracy nie zawsze można skrócić


Większość komentarzy pod naszym postem negatywnie ocenia skrócenie czasu pracy w urzędzie. Dlatego ponownie podkreślamy, że skrócenie czasu pracy jest dobrą wolą pracodawcy. Niektóre firmy dopuszczają pracę zdalną, która upowszechniła się w związku z pandemią. Oczywiście, skrócenie czasu lub praca zdalna nie są możliwe w każdej firmie oraz każdym zawodzie. W takiej sytuacji pamiętajmy, że obowiązkowo pracodawca ma nam zapewnić dostęp do zimnych napojów.
dar

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5