Sprawa eksperta ds. BHP, zatrzymanego w 2019 roku zakończyła się wyrokiem

2022-01-27 13:00:00(ost. akt: 2022-01-27 13:39:58)
Zdjęcie jest jedynie ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest jedynie ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: SO w Olsztynie / Zdjęcie jest jedynie ilustracją do tekstu

KRYMINALNE || W 2019 roku informowaliśmy o zatrzymaniu eksperta ds. BHP, który żądał korzyści majątkowych od swoich klientów. Sprawa już rok temu doczekała się finału.
2 kwietnia 2019 roku Mirosław G. wykonał kontrolę w jednej z firm w powiecie olsztyńskim. Za zmianę protokołu, który dla przedsiębiorstwa był niekorzystny, zażądał, a następnie przyjąć korzyść majątkową w kwocie 3 tys. złotych. Został zatrzymany przez policjantów. Funkcjonariusze z Olsztyna przeszukali mieszkania, biura i auta zatrzymanego, gdzie zabezpieczyli m.in. komputery i laptopy, dyski przenośne oraz dokumenty, a wśród nich wspomniane protokoły odbioru.

03 kwietnia 2019 roku prokurator z Bartoszyc przedstawił zatrzymanemu zarzut sprzedajności w związku z pełnieniem funkcji publicznej. Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli należący do niego samochód o wartości ponad 100 tysięcy złotych jako tymczasowe zajęcie mienia ruchomego.

Jak informuje Rzecznik prasowy SO w Olsztynie sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski Mirosław G. został oskarżony o dokonanie w okresie między 29 kwietnia 2016 r. a 2 kwietnia 2019 r., łącznie 17 przestępstw z art.228 § 4 kk w zw. z art.65 § 1 kk, polegających na tym, że w związku z pełnieniem funkcji publicznej - eksperta specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy żądał i przyjmował od różnych przedsiębiorców, głównie z terenu naszego województwa, korzyści majątkowe w kwotach od 1000 zł do 3000 zł.

Do tych zdarzeń dochodziło w trakcie procedury związanej z końcową oceną projektu zrealizowanego przez wspomnianych przedsiębiorców w ramach zawartych przez nich umów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie o dofinansowanie projektu w trybie w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Oskarżony z tego procederu miał uczynić sobie stałe źródło dochodu.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 14.01.2021 r., w sprawie sygn. akt II K 108/20 oskarżony Mirosław G. został uznany za winnego wszystkich 17 zarzucanych mu w akcie oskarżenia czynów i skazany za to na karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w wysokości 15 tyś. zł.

Dodatkowo Sąd orzekł wobec oskarżonego przepadek na rzecz Skarbu Państwa równowartość korzyści majątkowej uzyskanej z popełnionych przestępstw w kwocie łącznej 37.800 zł.

Nadto Sąd orzekł wobec oskarżonego zakaz prowadzenia działalności polegającej na przeprowadzaniu kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na okres 3 lat oraz obciążył oskarżonego kosztami sądowymi.

Od wyroku sądu I instancji apelacje złożyli prokurator i obrońca oskarżonego.
Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 13.04.2021 r., w sprawie VII Ka 179/21 nie uwzględnił apelacji skarżących i w istocie utrzymał w mocy wyrok sądu I instancji (dokonał jedynie nieznacznych korekt w podstawie prawnej wymiaru kary grzywny).

Wobec powyższego wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie w sprawie II K 108/20 jest już prawomocny i podlega wykonaniu.
dar

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5