Wójt gm. Bartoszyce podsumował 2021 rok

2022-01-14 10:40:00 (ost. akt: 2022-01-14 10:47:36)
Otwarcie drogi w Plęsach

Otwarcie drogi w Plęsach

Autor zdjęcia: arch. gminy Bartoszyce

GMINA BARTOSZYCE|| 2021 rok upłynął pod znakiem drugiego już roku pandemii COVID-19. W Gminie Bartoszyce ten czas został przeznaczony na inwestycje oraz wprowadzenie zmian, które poprawią warunki mieszkańcom gminy.
— Naszym priorytetem — dodaje Wójt Andrzej Dycha — była i nadal jest poprawa warunków życia oraz bezpieczeństwa na rzecz naszych mieszkańców. Rok 2021 był czasem intensywnych prac w zakresie prowadzonych inwestycji w Gminie Bartoszyce. Ma to ogromne znaczenie dla mieszkańców gminy, szczególnie dla potrzebujących i samotnych.

Ilość inwestycji robi wrażenie, gdyż dotyczą one praktycznie wszystkich sfer życia. Nie udałoby się tego zrealizować bez pozyskania środków pozabudżetowych, np. na rozbudowę gospodarki wodno-ściekowej, przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej (w tym oświetlenia dróg) oraz remonty budynków gminnych.

Bardzo ważną inwestycją było wybudowanie w Łabędniku nowoczesnej stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem wyrównawczym na wodę pitną. Koszt inwestycji wyniósł około 2.180 000 zł, w tym około 892 000 zł dofinansowano z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Poprawiono bezpieczeństwo mieszkańców. Gmina pokryła 50% kosztów zakupu pojazdu służbowego typu SUV dla Posterunku Policji w Bezledach. Całkowity koszt samochodu wyniósł 120 tys. złotych. Oprócz tego samorząd gminy przekazał ponad 314 tys. złotych na warty ponad milion złotych nowy wóz bojowy dla jednostki OSP w Bezledach. Dotychczasowy pojazd służący w OSP Bezledy został przekazany do nowopowstałej jednostki OSP w Kinkajmach. Na bezpieczeństwo, ale i koszty energii elektrycznej wpływa również sukcesywna wymiana oświetlenia na lampy ledowe. Również infrastruktura drogowa jest stale modernizowana. W listopadzie 2021 roku dokonano otwarcia przebudowanej drogi gminnej w Plęsach, której remont w 70% pokryły środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych, a całkowity jej koszt wyniósł 3.200 000 zł.

W bieżącym roku planuje się poprawę jakości dróg w miejscowościach: Wojciechy, Minty, Szwarunki, Galiny, Krawczyki, Połęcze, Dąbrowa, Wipławki, Merguny, Szczeciny, Ceglarki, Skitno, Wawrzyny, Nowe Witki oraz Kinkajmy – plaża. W tym celu będziemy ubiegali się o środki pozabudżetowe z „Polskiego Ładu”. W roku 2022 planowana jest budowa oświetlenia drogowego w następujących miejscowościach: Okopa, Wawrzyny, Borki, Łabędnik Mały, Minty, Klekotki, Milwity, Falczewo, Plęsy, Wola, Styligi, Ciemna Wola, Szwarunki i Szwaruny. Wójt Andrzej Dycha dba również o osoby potrzebujące i samotne. W minionym roku został otwarty Klub Seniora w Łabędniku, a w bieżącym roku na bazie byłej szkole podstawowej w Sokolicy powstanie Dom Pomocy Społecznej, w całości finansowany z środków zewnętrznych.

— Inwestycje pozabudżetowe są moim oczkiem w głowie— dodaje Andrzej Dycha. — Dzięki nim utworzyliśmy na bazie Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko przedszkole z oddziałem żłobkowym, w którym od września swoje miejsce znajdzie pięćdziesięcioro dzieci. W budynku tym także wygospodarowano pomieszczenie na świetlicę wiejską, której brakowało w Tolko.

Na inwestycję, która kosztowała około 2 mln, gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 900 tys. z projektu realizowanego za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko- -Mazurskiego. To nie wszystko, ponieważ znaczną kwotę otrzymaliśmy na zadania oświatowe. Z inicjatywy wójta zostały złożone wnioski na wybudowanie nowej sali gimnastycznej i przeprowadzenie termomodernizacji budynku dydaktycznego szkoły podstawowej w Kinkajmach. Na ten cel otrzymaliśmy 4 mln złotych, w tym 2 mln z Rządowego Programu Wsparcia Gmin Popegeerowskich oraz 2 mln z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Ponadto w najbliższym czasie planowana jest termomodernizacja budynków szkolnych w: Wojciechach, Bezledach, Rodnowie i Żydowie.

Również gminna kultura wzbogaciła się o nowe świetlice w Nalikajmach i Wajsnorach, natomiast w Mintach, Wirwiltach i Szylinie przeprowadzono kompleksową termomodernizację świetlic wiejskich. W bieżącym roku wójt gminy Bartoszyce planuje budowę kolejnych świetlic w Parkoszewie, Maszewach i Spytajnach oraz modernizację świetlicy w Kromarkach. Oprócz powyższego zaplanowano termomodernizację Domu Kultury w Wojciechach.

Na zakończenie warto wspomnieć o przeprowadzeniu prac związanych z cyfryzacją i cyberprzestrzenią, co zwiększyło bezpieczeństwo informatyczne, pozwalając na wdrożenie większej ilości działań z zakresu e-usług, w tym prowadzenia pracy i nauki zdalnej. Na ten cel gmina pozyskała kwotę 318 900 zł w ramach programu „Cyfrowa gmina”.

Bieżący 2022 rok upłynie pod znakiem inwestycji, których finansowanie zaplanowano z środków pozabudżetowych z „Polskiego Ładu”. Gminę czeka budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, czy budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.
(bm)


2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5